-   +

KURZY CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

button


Nové kurzy DVPP


Pedagogika

***

Kurzy k prohlubování znalostí z oblasti pedagogiky

Termín

Délka

Cena

1.

Pedagogická propedeutika

ROZVRH K DISPOZICI ZDE

24 hod. 3 000,-
2. Waldorfská pedagogika (pro pedagogické pracovníky) 3 hod. 390,-
3. Waldorfská pedagogika (pro širokou veřejnost a zájemce) 3 hod. 390,-

Speciální pedagogika

Kurzy k prohlubování znalostí z oblasti speciální pedagogiky

Termín

Délka

Cena

1.

Využití výtvarných aktivit v pedagogické
a speciálněpedagogické praxi

1. 12. 2017 6 hod.

740,-

2. Agresivita ve třídě či jiném kolektivu 7 hod. 970,-
3.

CYKLUS KURZŮ:

Terapeutické a edukační přístupy u osob se speciálními potřebami

 

2 x 6 hod. 1.230,-

1. kurz - Muzikoterapie 6 hod. 770,-

2. kurz - Dramaterapie 6 hod. 770,-
4. Prointegrativní speciální pedagogika pro pedagogické pracovníky 5 měsíců 5.950,-
5. Cyklus specificky zaměřených kurzů speciální pedagogiky: 2 roky 11.420,-

samostatný I. modul - Základy speciální pedagogiky 8 měsíců 5.200,-

samostatný II. modul - Poradenství pro jedince s SVP 8 měsíců 3.340,-

samostatný III. modul - Specifika komunikace s jedinci s SVP 8 měsíců 4.190,-
6.

Speciální pedagogika pro učitele, vychovatele a výchovné poradce

UPOZORNĚNÍ: NEJEDNÁ SE O KVALIFIKAČNÍ STUDIUM !!

Výklad k nutnému rozsahu studia speciální pedagogiky

1 rok 14.400,-
*** od 8 účastníků IHNED

Rizikové chování na internetu

Kurzy k prohlubování znalostí z oblasti rizikového chování na internetu

Termín Délka

Cena

2.
Rizikové chování na internetu - pro učitele všech stupňů a typů škol

4 hod.

634,-
*** od 10 účastníků IHNED

Tvůrčí činnosti

Kurzy k prohlubování znalostí z oblasti tvůrčích činností

Termín

Délka

Cena

1.

CYKLUS KURZŮ:

UMĚNÍ RELAXACE A ZVLÁDNUTÍ STRESU

20 hod. 2.460,-

1. kurz - Individuální mapování stresorů a salutorů 5 hod. 680,-

2. kurz - Seznamovací techniky, styly řešení s zvládnutí konfliktů 5 hod. 680,-

3. kurz - Vybrané metody psychohygieny 5 hod. 680,-

4. kurz - Vybrané aplikované techniky 5 hod. 680,-
2. Tvořivé myšlení, rozvoj kreativity 6 hod. 670,-
3.

CYKLUS KURZŮ:

TVURČÍ KOMUNIKACE S UMĚLECKÝM DÍLEM - pro učitele 2. st ZŠ,SŠ

a ZUŠ

18 hod. 1.690,-

1. kurz - Přehled metod tvůrčí interpretace a specifika vnímání žáků 6 hod. 650,-

2. kurz - Interpretační aktivity umělců jako inspirace pro ped. činnost 6 hod. 590,-

3. kurz - Prezentace výtvarných řad a projektů, které byly realizovány 6 hod. 590,-
4.

CYKLUS KURZŮ:

TVŮRČÍ KOMUNIKACE S UMĚLECKÝM DÍLEM - pro učitele MŠ, 1. st. ZŠ

a vychovatele

18 hod. 1.690,-

1. kurz - Přehled metod tvůrčí interpretace a specifika vnímání

dětí předškolního a mladšího školního věku

6 hod. 650,-

2. kurz - Interpretační aktivity umělců jako inspirace pro ped. činnost 6 hod. 590,-

3. kurz - Prezentace výtvarných řad a projektů, které byly realizovány 6 hod. 590,-
6. NEPRAVÝ SMALT 4 hod. 530,-
10.

CYKLUS KURZŮ:

ZA BRANOU MUZEA - muzejně pedagogické aktivity v expozicích Muzea umění Olomouc

8 hod. 1.130,-

1. workshop - Komentovaná prohlídka Arcidiecézního muzea Olomouc 2 hod. 370,-

2. workshop - Mistr Tizian, Apollo a Marsyas 2 hod. 370,-

3. workshop - Obrazy s tematikou antické mytologie 2 hod. 370,-

4. workshop - Proměny - workshop představí vybraná díla z expozice Od Tiziána k Warholovi 2 hod. 370,-
12.

CYKLUS KURZŮ:

VÝTVARNÁ VÝCHOVA VE SVĚTĚ SOUČASNÉHO UMĚNÍ A TECHNOLOGIÍ - Teoretické disciplíny

28 hod. 2.280,-
1. kurz - Umění 20. století s důrazem na současnost s vytipováním problematických a zajímavých okruhů, aktuální otázky vizuální kultury 7 hod. 650,-
2. kurz - Dějiny fotografie - fotografická avantgarda, současná fotografie 7 hod. 590,-
3. kurz - Architektura 20. a 21. století 7 hod. 590,-
4. kurz - Management vzdělávacích projektů 7 hod. 590,-
13.

CYKLUS KURZŮ:

VÝTVARNÁ VÝCHOVA VE SVĚTĚ SOUČASNÉHO UMĚNÍ A TECHNOLOGIÍ - Nová média

28 hod. 2.280,-
1. kurz - Grafický design 7 hod. 650,-
2. kurz - 3D aplikace v sochařství 7 hod. 590,-
3. kurz - Digitální fotografie - teorie a praxe 7 hod. 590,-
4. kurz - Intermediální tvorba, videoart, netart 7 hod. 590,-
14.

CYKLUS KURZŮ:

VÝTVARNÁ VÝCHOVA VE SVĚTĚ SOUČASNÉHO UMĚNÍ A TECHNOLOGIÍ - Inovace v oblasti klasických disciplín

32 hod. 2.280,-
1. kurz - Keramika 8 hod. 650,-
2. kurz - Textilní a objektová tvorba 8 hod. 590,-
3. kurz - Šperk jako objekt - šperk jako umění 8 hod. 590,-
4. kurz - Aktuální tendence v malbě a současná kresba 8 hod. 590,-
15.

CYKLUS KURZŮ:

VÝTVARNÁ VÝCHOVA VE SVĚTĚ SOUČASNÉHO UMĚNÍ A TECHNOLOGIÍ - Didaktika výtvarné výchovy - aktuální trendy

36 hod. 2.870,-
1. kurz - Expresivní interpretace uměleckého díla 7 hod. 650,-
2. kurz - Artefiletická dílna 7 hod. 590,-
3. kurz - Galerijní a muzejní pedagogika 7 hod. 590,-
4. kurz - Multimediální umělecko-pedagogické projekty 7 hod. 590,-
5. kurz - Současné psychologické trendy ve výtvarné výchově 8 hod. 590,-
16. Slyšet jnak - výroba netradičních hudebních nástrojů 4 hod. ZDARMA
17. Slyšet jinak - bezbariérová hudební výchova 6 hod. ZDARMA
*** od 8 účastníků IHNED

Šikana, týrání a konflikty

Kurzy k prohlubování znalostí z oblasti šikany, týrání a konfliktů

Termín

Délka

Cena

1.

Agrese a šikana

8. 12. 2017 4 + 1 hod.

590,-

*** od 8 účastníků IHNED

Cizí jazyky

Kurzy k prohlubování znalostí z oblasti cizích jazyků

Termín

Délka

Cena

1.

Německý jazyk - intenzivní kurz němčiny

12 hod.

1.300,-

2.

Německý jazyk - didaktický seminář

8 hod.

560,-

3.

Intenzivní víkendový kurz Anglického jazyka pro studenty PdF UP /nefilologických st. oborů 1/

účastníci si donesou učebnici (aspoň do dvojice)

16 hod. 1.580,-
4.

Anglický jazyk pro praxi (znalost na úrovni B1 dle SERRJ (mírně pokročilý).

LETÁK

19,5 hod. 2.100,-
5.

Intenzivní víkendový kurz Anglického jazyka pro studenty PdF UP

/nefilologických st. oborů 2/

16 hod. 1.580,-
6. Jak se lidé učí (cizí) jazyky 3 hod. 490,-
7. Metodicky zaměřený kurz pro uvádějící učitele AJ na ZŠ a SŠ 15 hod. 2.410,-
8. Metodika práce s IWB 3 hod. 490,-
9. Nebojme se testování 3 hod. 490,-
10. Písně a hudba ve výuce angličtiny 3 hod. 490,-
11. Poslech pro učitele angličtiny 3 hod. 490,-
12. Testujme komunikativně 3 hod. 490,-
13. Využívání dramatických aktivit ve výuce angličtiny 3 hod. 490,-
14. Žáci se SVP ve výuce angličtiny 3 hod. 490,-
15. Angličtina s interkulturní dimenzí 3 hod. 490,-
16. Angloamerické svátky 3 hod. 490,-
17. CLIL pro učitele AJ na 1. a na 2. stupni ZŠ 3 hod. 490,-
18. Gramatika pro učitele angličtiny 3 hod. 490,-
19. Internet jako zdroj jazykové výuky 3 hod. 490,-
20. Konsolidace základů anglického jazyka pro budoucí učitele AJ na 1. stupni ZŠ

13. - 14. 10. 2017 (12 hod.)

3. - 4. 11 2017

(12 hod.)

24. - 25. 11. 2017 (12 hod.)

36 hod. 3.250,-
*** od 8 účastníků IHNED

Komunikace

Kurzy k prohlubování znalostí z oblasti komunikace

Termín

Délka

Cena

1.

CYKLUS KURZŮ:

RÉTORIKA

30 hod. 3.940,-

1. kurz - Přehled dějin světové rétoriky. Od antiky k dnešku 4 x 180 min. 1.810,-

2. kurz - Rétorika v Čechách 2 x 180 min. 910,-

3. kurz - Příprava veřejného vystoupení 4 x 180 min. 1.810,-
2.

CYKLUS KURZŮ:

PÍSEMNÝ PROJEV

36 hod. 5.610,-

1. kurz - Základy českého pravopisu

4 x 180 min.

1.810,-

2. kurz - Projevy mluvené a psané

3 x 180 min.

1.420,-

3. kurz - Základní slohové postupy a útvary (postup informační ....)

2 x 180 min.

1.420,-

4. kurz - Základní slohové postupy a útvary (postup popisný ...)

3 x 180 min.

1.810,-
3.

CYKLUS KURZŮ:

KOMUNIKAČNÍ VÝCHOVA

27 hod. 3.600,-

1. kurz - Česká slovní zásoba, vrstvy ve slovní zásobě se zaměřením... 2 x 180 min.

910,-


2. kurz - Komunikace. Osobnost mluvčího a posluchače...

4 x 180 min.

1.810,-


3. kurz - Kultura mluveného projevu a rozvoj řečových dovedností... 3 x 180 min. 1.420,-
4.

CYKLUS KURZŮ:

ASERTIVNÍ KOMUNIKACE NA PRACOVIŠTI

16 hod. 930,-

1. kurz - Základní pojmy asertivní komunikace 8 hod. 490,-

2. kurz - Asertivní komunikační techniky 8 hod. 490,-
5. Zkouška z českého jazyka včetně přípravy 20 hod. 2.980,-
6. Český jazyk - odborný didaktický seminář 1 rok 4.990,-
7. Český jazyk pro cizí státní příslušníky - podnikatele 1 rok 20.170,-
8. Český jazyk pro cizí státní příslušníky - azylanty 1 rok 9.940,-
*** od 8 účastníků IHNED

Ostatní

Kurzy k prohlubování znalostí z různých oblastí Termín Délka Cena
1. Kurz k sexuální výchově v mateřské a primární škole 10. 1. 2018 6 hod. 680,-
2.

Metodický seminář k reprodukčnímu zdraví


PREZENTACE

PRACOVNÍ LISTY

STUDIJNÍ TEXT

4 + 4 hod. 790,-
3. Grafomotorický kurz 29. 11. 2017 5 - 6 hod. 730,-
4. Genetická a globální metoda čtení v elementární třídě 4 - 5 hod. 640,-
5.

Metodický seminář k problematice výživy

 

PREZENTACE

STUDIJNÍ TEXT

PRACOVNÍ LIST - METODICKÝ SEMINÁŘ 2014

PRACOVNÍ LIST - VÝŽIVA A JÁ

PRACOVNÍ LIST - GLYKEMICKÝ INDEX

PRACOVNÍ LIST - PÍT ČI NEPÍT

PRACOVNÍ LIST - ENERGIE Z POTRAVY - ENERGIE PRO NÁS

PRACOVNÍ LIST - ENERGIE Z POTRAVY (ŘEŠENÍ)

PRACOVNÍ LIST - CHOLESTEROL

PRACOVNÍ LIST - CHOLESTEROL (ŘEŠENÍ)

PRACOVNÍ LIST - PEXESO

 

4 + 4 hod. 830,-
6. Kompetence žáků a učitelů 5 - 6 hod. 640,-
7. Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního věku a školních začátečníků 30. 11. a 13. 12. 2017 7 + 7 hod. 1.400,-
8.

CYKLUS KURZŮ:

PRÁCE SE SKUPINOU

15 hod.

1.850,-
1. kurz - Seznamovací techniky, praktický úvod do práce se skupinou 5 hod. 680,-
2. kurz - Průřez technikami využívanými při skupinové práci s klienty 5 hod. 680,-
3. kurz - Vybrané aplikované techniky 5 hod. 680,-
9.

CYKLUS KURZŮ:

FINANČNÍ GRAMOTNOST PRO UČITELE ZŠ

24 hod. 2.190,-
1. kurz - Hospodaření domácnosti 4 hod. 410,-
2. kurz - Ceny 4 hod. 410,-
3. kurz - Peníze, placení 4 hod. 410,-
4. kurz - Finanční trh 4 hod. 410,-
5. kurz - Finanční produkty 4 hod. 410,-
6. kurz - Finanční plánování 4 hod. 410,-
10.

CYKLUS KURZŮ:

MODERNÍ ČESKO-SLOV. A ČESKÉ DĚJINY 1918-1992

20 hod. 2.170,-
1. kurz - Vznik Československa 8 hod. 930,-
2. kurz - Období nacistické okupace 6 hod. 930,-
3. kurz - Pražské jaro 6 hod. 930,-
11.

CYKLUS KURZŮ:

DĚJINY STÁTNÍ SPRAVY A SAMOSPRÁVY od r. 1848

12 hod. 1.330,-
1. kurz - Státní správa 6 hod. 710,-
2. kurz - Státní správa a samospráva I. ČSR. 6 hod. 710,-
12. Etická výchova 20 hod. 1.380,-
13.

Přípravný kurz k rigorózní práci

informace o rigorózním řízení Vám poskytne:

Mgr. Emilie Petříková, ved. ref. vědy a výzkumu

+420 585 635 012, emilie.petrikova@upol.cz

1 hod. 550,-
14.

CYKLUS KURZŮ:

Čtyři pohledy na dějiny a dějiny umění - pro učitele výtvarné výchovy a dějepisu 2. st. ZŠ a SŠ a ZUŠ

4 x 4 hod.

16 hodin

1.990,-
15. Kurz Au-pair 50 hod. 4.960,-
16. Kurz: Výchova k podnikavosti 40 hod. 3.360,-
17. Kurz: Metodika sexuální výchovy na 1. st. ZŠ 4 hod. 650,-
18. Přípravný kurz na přijímací zkoušky - český jazyk a literatura 5x45 min. 1.499,-
19. Přípravný kurz na přijímací zkoušky - psychologie a společenské vědy 4 hod. 700,-
20. Přípravný kurz na přijímací zkoušky - anglický jazyk 5x45 min. 1.499,-

Kurzy pro akademické pracovníky

***

Kurzy k prohlubování znalostí pro akademické pracovníky

Termín

Délka

Cena

1. Kurz: Akademická angličtina 52 hod. 5.710,-
2. Kurz: Německý jazyk pro akademické pracovníky (mírně pokročilí) 26 hod. 5.250,-
*** od 8 účastníků IHNED

Kurzy pro veřejnost

Kurzy k prohlubování znalostí z různých oblastí

Termín

Délka

Cena

1. Kurz: Klub technicky nadaných dětí -

-

2.

Vánoce a zdraví

- LETÁK

- PROGRAM

 

6. 12. 2017 ZDARMA
3. Den zdraví ZDARMA
4. Letní škola techniky 4.500,-

Kurzy pro úředníky

Vzdělávací programy k prohlubování znalostí

Termín

Délka

Cena

1.

CYKLUS KURZŮ

Kurz: Komunikační výchova

19 hod.

3.970,-

2.

CYKLUS KURZŮ

Kurz: Písemný projev

19 hod. 3.970,-

Jsme držiteli certifikátu
systému řízení kvality
ISO 9001:2009.

Pedagogická fakulta UP v Olomouci
Centrum celoživotního vzdělávání, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc

DESIGN BY VIRTUALIS
Copyright © 2014

mapa webu    

Centrum celoživotního vzdělávání

  |  

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

  |  

PDF UPOL Olomouc