-   +

Akreditace


“Rozvoj profesních kompetencí pedagogických pracovníků mateřských škol v kontextu kurikulární reformy (ROZVOŠ)“

Reg. č.: CZ.1.07/1.3.00/48.0036

Kurzy v rámci podpory osobnostního a sociálního rozvoje učitelů mateřských škol Číslo akreditace Platnost akreditace do
1. Efektivní komunikace na pracovišti a prevence syndromu vyhoření

38795/2014-1-1035

4.12.2017

2. Emoce jejich pochopení a využívání v práci učitele MŠ; sebepoznání a sebereflexe jako cesta zvyšování osobnostních apracovních kompetencí

38795/2014-1-1035

4.12.2017

3. Rozpoznání úrovně a rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního věku

38795/2014-1-1035

4.12.2017

4. Sociální klima v mateřských školách; etnicita v práci učitele MŠ

38795/2014-1-1035

4.12.2017

5. Legislativní rámec výkonu pozice pedagogického pracovníka v předškolním vzdělávání 1135/2015-1-181 16.3.2018
6. Odměny a tresty v předškolní výchově; zisky, těžkosti a strategie jejich zvládání u pedagogických pracovníků 1135/2015-1-181 16.3.2018
7. Osobnost dítěte s mentálním postižením a možnosti jejího rozvoje v období předškolního věku 1135/2015-1-181 16.3.2018
8. Podpora resilience v rámci polytechnického vzdělávání a její souvislosti 1135/2015-1-181 16.3.2018
9. Rozvoj schopností řešení konfliktů a rozhodování 1135/2015-1-181 16.3.2018
10. Zvláštnosti psychiky dítěte v předškolním věku; agresivní chování dětí a možnosti jeho řešení 1135/2015-1-181 16.3.2018

Kurzy v rámci podpory profesního rozvoje učitelů mateřských škol v oblasti podpory polytechnického vzdělávání

Číslo akreditace

Platnost akreditace do
1. Děti bádají a objevují okolní svět 1135/2015-1-181 16.3.2018
2. Dětská kresba a rozvoj tvořivosti v podmínkách předškolního vzdělávání 1135/2015-1-181 16.3.2018
3. Didaktické kompetence učitele MŠ se zaměřením na rozvoj elementární zdravotní gramotnosti u dětí předškolního věku 1135/2015-1-181 16.3.2018
4. Dopravní výchova jako prostředek elementárních psychomotorických dovedností dětí předškolního věku 1135/2015-1-181 16.3.2018
5. Hrajeme si s uměním 1135/2015-1-181 16.3.2018
6. Hry a aktivity pro rozvoj dítěte s mentálním postižením v předškolním věku 7808/2015-1-376 18.5.2018
7. Komunikativní dovednosti v technické výchově v MŠ 7808/2015-1-376 18.5.2018
8. Konstrukční stavebnice a jejich využití v předškolním vzdělávání 7808/2015-1-376 18.5.2018
9. Netradiční výtvarné techniky v MŠ – textil, papír, různé 7808/2015-1-376 18.5.2018
10. Hra jako edukační prostředek v předškolním vzdělávání 7808/2015-1-376 18.5.2018
11. Projekt v environmentální edukaci 7808/2015-1-376 18.5.2018
12. Projektování technické výchovy v kontextu předškolního kurikula 7808/2015-1-376 18.5.2018
13. Rozvíjení prostorové představivosti 7808/2015-1-376 18.5.2018
14. Tvorba a využití loutky v předškolním vzdělávání 7808/2015-1-376 18.5.2018
15. Storytelling u dětí předškolního věku 7808/2015-1-376 18.5.2018
Workshopy Číslo akreditace Platnost akreditace do
1. Aplikační možnosti pozitivní psychologie v profesním životě 7808/2015-1-376 18.5.2018
2. Dramatická výchova 7808/2015-1-376 18.5.2018
3. Fundraising v mateřské škole 7808/2015-1-376 18.5.2018
4. Intervence pedagogických pracovníků MŠ v rámci syndromu CAN

7808/2015-1-376

18.5.2018
5. Jak komunikovat s dětmi se sluchovým postižením předškolního věku

7808/2015-1-376

18.5.2018
6. Kazuistický seminář ve stylu Bálintovské skupiny 7808/2015-1-376 18.5.2018
7. Komunikace pro vedoucí pracovníky MŠ a školských zařízení 7808/2015-1-376 18.5.2018
8. Rozvoj smyslového vnímání u dítěte s mentálním postižením v předškolním věku

7808/2015-1-376

18.5.2018
9. Vybrané psychologické metody přípravy na školu pro rozvoj grafomotorických dovedností

7808/2015-1-376

18.5.2018
10. Péče o vybrané speciální schopnosti u dětí v mateřské škole 7808/2015-1-376 18.5.2018

 


Jsme držiteli certifikátu
systému řízení kvality
ISO 9001:2009.

Pedagogická fakulta UP v Olomouci
Centrum celoživotního vzdělávání, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc

DESIGN BY VIRTUALIS
Copyright © 2014

mapa webu    

Centrum celoživotního vzdělávání

  |  

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

  |  

PDF UPOL Olomouc