-   +

Inovace

„Studium k rozšíření odborné kvalifikace (§ 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.)“

Reg. č. CZ.1.07/1.3.00/19.0014

 

Studium k rozšíření odborné kvalifikace

Délka
v
rocích

Získání způsobilosti vykonávat přímou pedagogickou činnost na jiném druhu nebo na jiném stupni školy (§ 6a)

1.

Biologie - učitelství pro SŠ (původně: Biologie pro SŠ)
(číslo programu 9211W002)

(rozšíření kvalifikace z Př - učitelství pro 2. st. ZŠ)

2

2.

Český jazyk - učitelství pro SŠ (původně: Český jazyk pro SŠ)
(číslo programu
9206W002)

(rozšíření kvalifikace z ČJ - učitelství pro 2. st. ZŠ)

1

3.

Německý jazyk pro 2. stupeň ZŠ (původně: Německý jazyk pro 2. stupeň ZŠ)
(číslo programu 9209W002)

(rozšíření kvalifikace z NJ - učitelství pro 1. st. ZŠ)

1

4.

Německý jazyk - učitelství pro SŠ (původně: Německý jazyk pro SŠ)
(číslo programu 9209W003)

(rozšíření kvalifikace z NJ - učitelství pro 2. st. ZŠ)

1

5.

Občanský a společenskovědní základ - učitelství pro SŠ (původně: Občanský a společenskovědní základ pro SŠ)
(číslo programu 9207W002)

(rozšíření kvalifikace z OV - učitelství pro 2. st. ZŠ)

1

6.

Matematika - učitelství pro SŠ (původně: Matematika pro SŠ)
(číslo programu
9212W002)

(rozšíření kvalifikace z M - učitelství pro 2. st. ZŠ)
1
7.

Technická a informační výchova pro SŠ
(číslo programu 9210W002)

(rozšíření kvalifikace z TEIV - učitelství pro 2. st. ZŠ)
1

 

Studium k rozšíření odborné kvalifikace

Délka
v
rocích

Získání způsobilosti vyučovat další předměty (§ 6b) - ESF

8.

Anglický jazyk - učitelství pro 1. stupeň ZŠ (původně: Anglický jazyk pro 1. stupeň ZŠ) (ukázka formy přijímací zkoušky)

(číslo programu 9205W001)

2

9.

Český jazyk pro 2. stupeň ZŠ
(číslo programu 9206W001)

2

10.

Informatika pro 2. stupeň ZŠ
(číslo programu
9210W001)

2

11.

Matematika pro 2. stupeň ZŠ
(číslo programu
9212W001)

2

12.

Výchova k občanství pro 2. stupeň ZŠ

(číslo programu 9207W001)

2

13.

Přírodopis pro 2. stupeň ZŠ
(číslo programu 9211W001)

2

14. Anglický jazyk pro 2. stupeň ZŠ 2

 

Studium k rozšíření odborné kvalifikace

Délka 
v
rocích

Získání způsobilosti vykonávat přímou speciálněpedagogickou činnost u zdravotně postižených dětí, žáků a studentů s jiným druhem postižení (§ 6c) - ESF

15.

Speciální pedagogika
(číslo programu 9204W005)

3

16.

Speciální pedagogika - surdopedie se zaměřením na znakový jazyk
(číslo programu
9204W006)

3

17.

Speciální pedagogika pro učitele mateřských škol (původně: Speciální pedagogika pro učitelky mateřských škol)

(číslo programu 9204W003)

2

18.

Speciální pedagogika pro učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku SŠ

(číslo programu 9204W002)

2

19.

Speciální pedagogika pro vychovatele

(číslo programu 9204W001)

2

 

Studium k zabezpečení logopedické péče ve školství podle

Metodického doporučení č.j. 14 712/2009-61

Délka
v
rocích

Studium k zabezpečení logopedické péče ve školství

1.

Speciální pedagogika – logopedie (logopedický asistent)

(číslo programu 9204W004)

2,5

 


Jsme držiteli certifikátu
systému řízení kvality
ISO 9001:2009.

Pedagogická fakulta UP v Olomouci
Centrum celoživotního vzdělávání, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc

DESIGN BY VIRTUALIS
Copyright © 2014

mapa webu    

Centrum celoživotního vzdělávání

  |  

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

  |  

PDF UPOL Olomouc