-   +

Propagace projektu

„Studium k rozšíření odborné kvalifikace (§ 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.)“

Reg. č. CZ.1.07/1.3.00/19.0014

 • Propagace v druhý den otevřených dveří - 20. 1. 2012 (letáky, osobní podávání informací)
 • Prezentace na webových stránkách www.ccv.upol.cz
 • Nástěnné plochy v prostorách CCV
 • V závěsných plastových boxech jsou letáky s programy - v prostorách CCV
 • Marketingová akce, rozeslání nabídky na zájemce o CCV dne 10. 4. 2012
 • Poskytnutí informací při návštěvách ve třídách, kde bylo fotografování
 • Průběžné podávání informací při osobních návštěvách a telefonickém kontaktu


 • Na nástěnkách v prostorách CCV PdF UP v Olomouci je stálá prezentace projektu.
 • Každé pracoviště je opatřeno logy a cedulí s informací o projektu.
 • Pomocí direct mailingu byli informováni potenciální zájemci.
 • Informace o projektu pro možné zájemce byla zveřejněna na sociální síti stránek CCV PdF UP.
 • Na webu vznikl samostatný oddíl věnovaný projektu a jeho dílčím částem, rovněž dotované programy jsou odlišeny.
 • Všechna výše popsaná prezentace a publikace projektu je v souladu s manuálem vizuální identity.

 

Programy CŽV ESF

Programy CŽV ESF

Programy CŽV ESF

Označení projektového pracoviště

Podmínky pro získání dotace studium v programech CŽV

 

Propagace projektu na konferenci Den zdraví na PdF UP v Olomouci

 

 


 

 

Propagace projektu na konferenci EME 2012 (Specifika matematické edukace v prostředí primární školy)

 


Jsme držiteli certifikátu
systému řízení kvality
ISO 9001:2009.

Pedagogická fakulta UP v Olomouci
Centrum celoživotního vzdělávání, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc

DESIGN BY VIRTUALIS
Copyright © 2014

mapa webu    

Centrum celoživotního vzdělávání

  |  

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

  |  

PDF UPOL Olomouc