KOMPETENCE LEADERA ÚSPĚŠNÉ ŠKOLY (KLÚŠ)

26. 03. 2018

KOMPETENCE LEADERA ÚSPĚŠNÉ ŠKOLY (KLÚŠ)

Naše pracoviště získalo nový projekt v rámci Budování kapacit pro rozvoj škol II v prioritní ose 3 OP - Kompetence leadera úspěšné školy (KLÚŠ). Projekt bude realizován v období 1. 4. 2018 - 31. 3. 2021. Hlavním cílem je tvorba a ověření vzdělávacích modulových programů, vzdělávacích materiálů a odborných metodických materiálů, které budou sloužit ke zvyšování kompetencí vedoucích pedagogických pracovníků MŠ, ZŠ, SŠ, malotřídních škol, domovů mládeže a zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy a pracovníků institucí poskytující zájmové vzdělávání v pedagogickém vedení.
Modul: Aktuality