POZVÁNKA NA SEMINÁŘE MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI

26. 10. 2018

POZVÁNKA NA SEMINÁŘE MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI

Vážení zájemci,

naše fakulta ve spolupráci se Statutárním městem Olomouc si Vám dovoluje představit nový cyklus seminářů, které jsou realizovány v rámci projektu MAP II. Kurzy jsou zaměřeny na rozvoj matematické gramotnosti (MG) na základních školách.

V rámci celého cyklu seminářů budete seznámeni s aktuálními inovativními metodami rozvoje matematické gramotnosti, pro učitele 1. stupně je pak připraveno seznámení s matematikou prof. Hejného. 

První seminář, který nese název Náměty pro rozvoj matematické gramotnosti žáků ZŠ,  se uskuteční na půdě naší fakulty 5. 11. 2018, 14.00 – 17.00 hodin v učebně P5.  Určen je zejména učitelům 2. stupně ZŠ.

Těšíme se na Vás!

Pozn.: Přihlášku na seminář najdete v přiložené pozvánce. 

Modul: Aktuality