CCV VYHLAŠUJE 8. INTERNÍ SOUTĚŽ PRO ZAMĚSTNANCE PEDAGOGICKÉ FAKULTY

15. 03. 2019

Smyslem 8. interní soutěže s názvem „Podpora zvýšení úrovně celoživotního vzdělávání“ je motivace a podpora pracovníků PdF UP při zapojení nejen v oblasti celoživotního vzdělávání.

 

V letošním ročníku jsou vyhlášeny následující oblasti:

 • Oblast č. 1: Vytvoření a inovace vzdělávacích opor k využití v programu CŽV: pedagogické studium učitelů všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů SŠ
 • Oblast č. 2: Vytvoření nových a inovace stávajících programů CŽV dle vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, § 2-3 (Pedagogické studium učitelů v oblasti pedagogických a speciálně pedagogických věd a pedagogiky), § 6 (Studium k rozšíření odborné kvalifikace), § 7-9 (Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů) a § 10 (Studium k prohlubování odborné kvalifikace a programy celoživotního vzdělávání)
 • Oblast č. 3: Vytvoření nových krátkodobých kurzů CŽV pro pedagogické nebo nepedagogické pracovníky
 • Oblast č. 4: Vytvoření vzdělávacích letních kempů podporující nadané žáky na ZŠ a SŠ
 • Oblast č. 5: Vytvoření nabídky pro zvýšení kvalifikace a informovanosti pedagogických pracovníků MŠ, ZŠ a SŠ formou letních škol

 

Časový harmonogram soutěže:

 • Vyhlášení soutěže:                                 15. 3. 2019
 • Podávání přihlášek do soutěže:         do 15. 4. 2019
 • Vyhlášení výsledků soutěže:              do 30. 4. 2019
 • Počátek řešení projektu:                      2. 5. 2019
 • Doba řešení projektu:                           4 měsíce
 • Odevzdání závěrečné zprávy:            do 31. 8. 2019
 • Zhodnocení závěrečných zpráv:        do 30. 9. 2019

 

 Více informací k 8. interní soutěži, čerpání prostředků a k tvorbě vzdělávací opory Vám poskytne Mgr. Barbora Mlčochová (barbora.mlcochova@upol.cz).

 

Modul: Aktuality