Projekt KLÚŠ"Kompetence leadera úspěšné školy (KLÚŠ)"

Reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008145


Cíl projektu
: Cílem projektu je tvorba a ověření vzdělávacích modulových programů, vzdělávacích materiálů a odborných metodických materiálů, které budou sloužit ke zvyšování kompetencí vedoucích pedagogických pracovníků mateřských škol, malotřídních škol, základních škol, středních škol, domovů mládeže a zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy a pracovníků institucí poskytující zájmové vzdělávání v pedagogickém vedení.

Období
: 1. 4. 2018 - 31. 3. 2021