Centrum inovací ve vzdělávání

Centrum inovací ve vzdělávání CCV vzniklo na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (PdF UP) v roce 2013 rozšířením působnosti dosavadního Odboru ICT vzdělávání Centra celoživotního vzdělávání PdF UP (Původní stránky Odboru zde: http://odborict.upol.cz). Odbor ICT vzdělávání byl vytvořen v roce 2006 transformací bývalého Školicího střediska SIPVZ PdF UP (Státní informační politika ve vzdělávání, osvědčení SIPVZ Z: 12099/2006-551-988 a P: 12099/2006-551-775). Odbor realizuje vzdělávací kurzy pro učitele zaměřené na implementaci informačních a komunikačních technologií (ICT) do výuky. Na činnosti Odboru se podílí Katedra českého jazyka a literatury, Katedra technické a informační výchovy a Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UP.

Aktivity Centra

CIV je účelovým zařízením, které připravuje a integruje projekty zaměřené na výzkum a vývoj inovativních metod ve vzdělávání na všech stupních škol a v rámci celoživotního učení a jejich následnou implementaci do vzdělávacího systému. Centrum podporuje rozvoj mezioborové partnerské spolupráce PdF UP v oblasti inovací ve vzdělávání s institucemi v Olomouckém kraji (OK), zejména pak v rámci spolupráce se sdružením OK4Inovace a OK4EU při zajišťování realizace strategických dokumentů OK – Regionální inovační strategie OK (RIS) a Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy OK. CIV poskytuje také vzdělávací, metodickou a poradenskou činnost v oblasti inovativních metod ve vzdělávání (zejm. v rámci činnosti Pracovní skupiny pro vzdělávání OK4Inovace).

Webové stránky centra: www.centruminovacipdf.upol.cz