Společné vzdělávání - práce se žákem s přiznanými podpůrnými opatřeními ve třídě

Číslo akce OL/225
Cena 1 300 Kč
Charakteristika Cílem semináře je zmapování skupiny žáků s doporučenými podpůrnými opatřeními ve škole a jejich speciálních vzdělávacích potřeb. Pochopení významu doporučených podpůrných opatření různého stupně v kontextu s kompenzací různých typů obtíží. Popsat způsoby a možnosti naplnění doporučených opatření v praxi. Poskytnout návod, jak vést v rámci realizace podpůrných opatření konzultaci s rodiči a se žákem se SVP. Sdílení zkušeností, inspirace a náměty pro zlepšení systému realizace podpůrných opatření. Možno hradit ze šablon II pro ZŠ 2.II/6e a pro SŠ 2.III/6e
Cílová skupina Pedagogičtí pracovníci ZŠ a SŠ
Lektor Mgr. Silvie Houšťavová
Termín 04. 12. 2019 , 8:30–16:00
Místo konání Olomouc, Gymnázium, Olomouc - Hejčín
Kontaktní osoba MgA. Hana Blažková (777 367 761, hana.blazkova@upol.cz)
Zaměření studia
Možnost hradit ze šablon ano
Přihláška ZDE - Posílejte na e-mailovou adresu uvedenou u kontaktní osoby.


Zpět

Modul: Kurzy