Rozvíjení počtářské gramotnosti na 1. stupni ZŠ

Číslo akce OL/177
Cena 1 300 Kč
Charakteristika Cílem praktického semináře je nabídnout aktivizující učební pomůcky, které si děti vyrobí sami. Využití v1.–5. ročníku ZŠ, hlavní zaměření na matematiku, propojeno s jazykem českým a cizím jazykem, doplněno o využití v ostatních předmětech.
Cílová skupina Pedagogičtí pracovníci 1. stupně ZŠ
Lektor Mgr. Marie Beranová
Termín 17. 04. 2019 , 8:30–16:00
Místo konání Olomouc, Gymnázium, Olomouc - Hejčín
Kontaktní osoba MgA. Hana Blažková (777 367 761, hana.blazkova@upol.cz)
Zaměření studia
Možnost hradit ze šablon ano
Přihláška ZDE - Posílejte na e-mailovou adresu uvedenou u kontaktní osoby.


Zpět

Modul: Kurzy