Sociální dovednosti a efektivní komunikace

Číslo akce OL/183
Cena 1 300 Kč
Charakteristika Práce pedagoga je přímo třecí plochou mezi ním a prostředím. Kolektivy kolegů i dětí jsou rozmanité a v důsledku toho je i rozmanitá interakce. Největší nároky jsou kladeny na kvalitu sociálních dovedností pedagoga. Nároky na sociální kontakt jsou zároveň energeticky nejnáročnější oblastí práce pedagoga, proto je důležitá kvalita a vzrůstající kultivace sociálních návyků pedagogických pracovníků. Cílem semináře je získat informace o variabilitě a úrovni sociální interakce. Uvědomit si význam kvalitní a efektivní formy komunikace a naučit se vědomě předcházet komunikačním chybám a z nich pramenícím konfliktům. Možno hradit ze šablon II 2.I/6d 2.II/6d 2.V/4d 2.VI/4d 2.VII/4d
Cílová skupina Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení
Lektor Mgr. Jiří Halda
Termín 10. 05. 2019 , 9:00–16:30
Místo konání Olomouc, Gymnázium, Olomouc - Hejčín
Kontaktní osoba MgA. Hana Blažková (777 367 761, hana.blazkova@upol.cz)
Zaměření studia
Možnost hradit ze šablon ano
Přihláška ZDE - Posílejte na e-mailovou adresu uvedenou u kontaktní osoby.


Zpět

Modul: Kurzy