Matematická pregramotnost – rozvoj předčíselných a matematických představ a dovedností v předškolním věku

Číslo akce OL/179
Cena 1 300 Kč
Charakteristika Seminář je zaměřen na rozšíření kompetencí pedagogů v oblasti pedagogické diagnostiky dětí předškolního věku – zvolení vhodného postupu vzhledem k vývojové úrovni dítěte v dané sledované oblasti. Cílem kurzu je poskytnout účastníkům konkrétní metodické postupy v oblasti předčíselných, a matematických představ, dále edukační postupy v rozvoji prostorové orientace, jejichž základy jsou velmi důležité pro úspěšný start do 1. třídy ZŠ a jež jsou výstupními standardy pro MŠ v rozvoji předškolního dítěte. Objasněna bude problematika metodického vedení předškoláků v dané oblasti. Možno hradit ze šablon II pro MŠ 2.II/6b
Cílová skupina Pedagogičtí pracovníci MŠ
Lektor Mgr. Lenka Bínová
Termín 15. 05. 2019 , 8:30–14:30
Místo konání Olomouc, Gymnázium, Olomouc - Hejčín
Kontaktní osoba MgA. Hana Blažková (777 367 761, hana.blazkova@upol.cz)
Zaměření studia
Možnost hradit ze šablon ano
Přihláška ZDE - Posílejte na e-mailovou adresu uvedenou u kontaktní osoby.


Zpět

Modul: Kurzy