Čtenářská pregramotnost

Číslo akce OL/212
Cena 1 300 Kč
Charakteristika Cílem semináře je umožnit účastníkům se lépe orientovat v oblasti jazykové výchovy, smyslového a zrakového vnímání. Všechny tyto aspekty jsou důležité pro nácvik čtení a psaní a tvoří základ předčtenářské gramotnosti. Úroveň jejich rozvoje ovlivňuje úspěšnost dítěte. Proto je cílem předškolního vzdělávání jejich každodenní rozvíjení a procvičování. Seminář je zaměřen na rozšíření kompetencí pedagogů ve výše popsaných oblastech – zvolení vhodného postupu vzhledem k vývojové úrovni dítěte v dané sledované oblasti. Cílem kurzu je poskytnout účastníkům konkrétní metodické postupy v těchto oblastech, jejichž základy jsou velmi důležité pro úspěšný start do 1. třídy ZŠ a jež jsou výstupními standardy (kompetencemi) pro MŠ v rozvoji předškolního dítěte. Možno hradit ze šablon II pro MŠ 2.I/6a
Cílová skupina Pedagogičtí pracovníci MŠ
Lektor Mgr. Lenka Bínová
Termín 21. 10. 2019 , 12:00 - 18:00
Místo konání Olomouc, Gymnázium, Olomouc - Hejčín
Kontaktní osoba MgA. Hana Blažková (777 367 761, hana.blazkova@upol.cz)
Zaměření studia
Možnost hradit ze šablon ano
Přihláška ZDE - Posílejte na e-mailovou adresu uvedenou u kontaktní osoby.


Zpět

Modul: Kurzy