Inkluzivní třída – žák, který ruší

Číslo akce OL/182
Cena 1 300 Kč
Charakteristika Účastníci budou seznámeni s vybranými teoriemi rušivého chování žáků ve výuce, konkrétně např. s Dreikursovou teorií rušivého chování. Cílem semináře je seznámit s možnými postupy práce s žákem s rušivým chováním ohroženým školním neúspěchem. Na základě praktických cvičení a zkušeností pedagogů z praxe budou uvedeny modelové situace, ve kterých budou tyto postupy aplikovány. Možno hradit ze šablon II pro ZŠ 2.II/6e
Cílová skupina Pedagogičtí pracovníci ZŠ
Lektor Mgr. Bohdana Richterová, Ph.D.
Termín 23. 05. 2019 , 9:00–16:30
Místo konání Olomouc, Gymnázium, Olomouc - Hejčín
Kontaktní osoba MgA. Hana Blažková (777 367 761, hana.blazkova@upol.cz)
Zaměření studia
Možnost hradit ze šablon ano
Přihláška ZDE - Posílejte na e-mailovou adresu uvedenou u kontaktní osoby.


Zpět

Modul: Kurzy