Hry s komunikací – rozvoj osobnosti vedoucí k porozumění sebe i ostatních

Číslo akce PV/20
Cena 2 500 Kč
Charakteristika Ojedinělý seminář je interaktivní, prožitkový, díky propojení inteligence těla, emoční inteligence a inteligence kognitivní velmi efektivně vede k nárůstu sebeuvědomění, empatie a respektu, dovednosti komunikovat a naslouchat, vědomí toho, kde jsou mé hranice a za co jsem odpovědný. 16 vyučovacích hodin. Možno objednat i pro sborovny škol
Cílová skupina Pedagogičtí pracovníci všech stupňů a typů škol
Lektor Ing. Hana Havlová – lektorka, kouč, trenérka emočních kompetencí, grafička, publicistka. Působila jako šéfredaktorka časopisu Wellness, spolupracovala s redakcemi magazínů Personál, Osobní lékař, Xantypa.
Termín 15. 04. 2019 - 16. 04. 2019 , 8:00–15:00
Místo konání Prostějov, Švehlova SŠ polytechnická Prostějov, nám. Spojenců 17
Kontaktní osoba Mgr. Naděžda Kocourková (731 680 370, nadezda.kocourkova01@upol.cz)
Zaměření studia
Možnost hradit ze šablon ano
Přihláška ZDE - Posílejte na e-mailovou adresu uvedenou u kontaktní osoby.


Zpět

Modul: Kurzy