Mentoring v pedagogické praxi

Číslo akce OL/32
Cena 6 100 Kč
Charakteristika 56 hodinový kurz (7x8 hodin) Tématy kurzu budou: mentoring ve školství, nácvik mentorských dovedností jako hlavní cíl kurzu, seznámení s alternativními formami kolektivní práce a spolupráce, jiné formy podpory, smluvení kontraktu a stanovení cílů mentorské podpory. Důraz bude kladen na teoretická východiska komunikace a jejich praktické aplikace, co komunikaci brání a co efektivní komunikaci podporuje, vlastní zkušenosti s mentoringem, překážky a pasti, práce s prostředím, zásady vedení rozhovoru a typy rozhovoru, etika a prostředí mentoringu, zásady efektivního vyjednávání. Zpětná vazba - co je a jak má být formulována zpětná vazba, zásady dávání a přijímání. Různé typy klientů a práce s nimi – klient v odporu, nedobrovolný klient atd., pozorování. Reflexe případů z vlastní praxe. Vyjednávání o kontraktu, formulace smlouvy mentora a mentee. Mentoring jako podpora proti Burn out syndromu. Konkrétní praktické techniky – práce ve stresu, kolektivní dynamika, rozhodování. Nácvik a posilující efekt relaxace a její možnosti praktického využití. Aplikace mentorské podpory na konkrétní školu, možnosti a limity mentoringu. GROW model, nevyžádané rady, kladení efektivních otázek, mentorské pasti, práce s různými typy klientů, mentorská průběžná a závěrečná zpráva, mentorská etika, kontext mentorské podpory v rámci konkrétní školy, pojmy podpora x sociální kontrola, komunikace v mentorském vztahu, plánování mentoringu, mentorské programy a jejich efektivita apod. (celkem 7 bloků po 8 hodinách + domácí práce, sebereflexe vlastních mentorských zkušeností, skupinová reflexe). Kurz bude koncipován převážně výcvikově, nedílnou součástí budou teoretická východiska. Stěžejní částí kurzu bude praktický nácvik a skupinová reflexe a nácvik modelových situací. Termín bude upřesněn dle počtu přihlášek.
Cílová skupina Pedagogičtí pracovníci ZŠ
Lektor PhDr. et Mgr. Zdeněk Pochyla, PhDr. Ladislav Pochyla
Termín Bude upřesněn
Místo konání Olomouc, Gymnázium, Olomouc - Hejčín
Kontaktní osoba MgA. Hana Blažková (777 367 761, hana.blazkova@upol.cz)
Zaměření studia
Možnost hradit ze šablon ano
Přihláška ZDE - Posílejte na e-mailovou adresu uvedenou u kontaktní osoby.


Zpět

Modul: Kurzy