Mentoring v pedagogické praxi

Číslo akce OL/32
Cena 6 100 Kč
Charakteristika 56 hodinový kurz (7x8 hodin) Tématy kurzu budou: mentoring ve školství, nácvik mentorských dovedností jako hlavní cíl kurzu, seznámení s alternativními formami kolektivní práce a spolupráce, jiné formy podpory, smluvení kontraktu a stanovení cílů mentorské podpory. Důraz bude kladen na teoretická východiska komunikace a jejich praktické aplikace, co komunikaci brání a co efektivní komunikaci podporuje, vlastní zkušenosti s mentoringem, překážky a pasti, práce s prostředím, zásady vedení rozhovoru a typy rozhovoru, etika a prostředí mentoringu, zásady efektivního vyjednávání. Zpětná vazba - co je a jak má být formulována zpětná vazba, zásady dávání a přijímání. Různé typy klientů a práce s nimi – klient v odporu, nedobrovolný klient atd., pozorování. Reflexe případů z vlastní praxe. Vyjednávání o kontraktu, formulace smlouvy mentora a mentee. Mentoring jako podpora proti Burn out syndromu. Konkrétní praktické techniky – práce ve stresu, kolektivní dynamika, rozhodování. Nácvik a posilující efekt relaxace a její možnosti praktického využití. Aplikace mentorské podpory na konkrétní školu, možnosti a limity mentoringu. GROW model, nevyžádané rady, kladení efektivních otázek, mentorské pasti, práce s různými typy klientů, mentorská průběžná a závěrečná zpráva, mentorská etika, kontext mentorské podpory v rámci konkrétní školy, pojmy podpora x sociální kontrola, komunikace v mentorském vztahu, plánování mentoringu, mentorské programy a jejich efektivita apod. (celkem 7 bloků po 8 hodinách + domácí práce, sebereflexe vlastních mentorských zkušeností, skupinová reflexe). Kurz bude koncipován převážně výcvikově, nedílnou součástí budou teoretická východiska. Stěžejní částí kurzu bude praktický nácvik a skupinová reflexe a nácvik modelových situací. Termín bude upřesněn dle počtu přihlášek. Možno hradit ze šablon I pro ZŠ II/2.4d
Cílová skupina Pedagogičtí pracovníci ZŠ
Lektor PhDr. et Mgr. Zdeněk Pochyla, PhDr. Ladislav Pochyla
Termín Bude upřesněn
Místo konání Olomouc, Gymnázium, Olomouc - Hejčín
Kontaktní osoba MgA. Hana Blažková (777 367 761, hana.blazkova@upol.cz)
Zaměření studia
Možnost hradit ze šablon ano
Přihláška ZDE - Posílejte na e-mailovou adresu uvedenou u kontaktní osoby.


Zpět

Modul: Kurzy