Umění koncentrace – cesta ke klidu a úspěšnému učení

Číslo akce PV/19
Cena 1 200 Kč
Charakteristika Ojedinělý seminář je interaktivní, prožitkový, poskytuje pedagogickým pracovníkům databanku her a cvičení, které podporují dovednost koncentrace u dětí a tedy efektivnějšího učení. Zároveň využijí dovednost zaměření pozornosti ke zklidnění dětí a navození tvořivého a motivujícího učícího prostředí. 8 vyučovacích hodin. Možno objednat i pro sborovny škol. Možno hradit ze šablon II.
Cílová skupina Pedagogičtí pracovníci všech stupňů a typů škol
Lektor Ing. Hana Havlová – lektorka, kouč, trenérka emočních kompetencí, grafička, publicistka. Působila jako šéfredaktorka časopisu Wellness, spolupracovala s redakcemi magazínů Personál, Osobní lékař, Xantypa.
Termín 17. 04. 2019 , 8:00–15:00
Místo konání Prostějov, Švehlova SŠ polytechnická Prostějov, nám. Spojenců 17
Kontaktní osoba Mgr. Naděžda Kocourková (731 680 370, nadezda.kocourkova01@upol.cz)
Zaměření studia
Možnost hradit ze šablon ano
Přihláška ZDE - Posílejte na e-mailovou adresu uvedenou u kontaktní osoby.


Zpět

Modul: Kurzy