Výchova k podnikavosti, kreativitě a iniciativě na 2. stupni ZŠ

Číslo akce OL/105
Cena 1 790 Kč
Charakteristika 16 hodinový seminář (4x4 hodiny) Cílem nabízeného kurzu je seznámit pedagogy základních škol s problematikou výchovy k podnikavosti, iniciativě a kreativitě a možnostmi jejich implementace v rámci ŠVP ZV a mezipředmětových vztahů. Učitelé (či ředitelé) základních škol získají přehled o tématice výchovy k podnikavosti, iniciativě a kreativitě a získají dovednost realizovat v této oblasti výukové metody ve vyučování a aktivity neformálního vzdělávání (podnikatelského kroužku) na základní škole. Termín bude upřesněn dle počtu přihlášek Možno hradit ze šablon II pro ZŠ 2.II/6f
Cílová skupina Pedagogičtí pracovníci 2. st. ZŠ
Lektor Tým lektorů
Termín Bude upřesněn
Místo konání Olomouc, Bude upřesněno
Kontaktní osoba MgA. Hana Blažková (777 367 761, hana.blazkova@upol.cz)
Zaměření studia
Možnost hradit ze šablon ano
Přihláška ZDE - Posílejte na e-mailovou adresu uvedenou u kontaktní osoby.


Zpět

Modul: Kurzy