Praktické dovednosti pedagogů pro práci s heterogenní třídou

Číslo akce OL/60
Cena 2 500 Kč
Charakteristika 16 hodinový seminář (2x8 hodin) Učitelé jsou mnohdy postaveni do role manažerů, aniž by chtěli, aniž by na to byli připraveni. Stávají se lídry, koordinátory, motivátory, kontrolory i hodnotiteli. Mnohovrstevná role učitele předpokládá, že pedagogové „někde“ získají dovednosti potřebné pro výkon své profese. A to nejen na poli odbornosti, vyučovaného předmětu, ale zejména pro práci s lidmi - s žáky, jejich rodiči i kolegy. Na tomto semináři posílíte své kompetence a dovednosti při práci s heterogenní třídou. Získáte podporu stability a zdravé sebejistoty jako nástroje pedagoga při práci se žáky. Seminář nabídne několik základních oblastí a podpoří pedagoga v jejich práci s heterogenní třídou. Budete schopni reflektovat vlastní zdroje osobnostního rozvoje. Termín bude upřesněn dle počtu přihlášek. Možno hradit ze šablon I pro ZŠ II/2.1e Možno hradit ze šablon II pro ZŠ 2.II/6e
Cílová skupina Pedagogičtí pracovníci ZŠ
Lektor Tým lektorů
Termín Bude upřesněn
Místo konání Olomouc, Bude upřesněno
Kontaktní osoba MgA. Hana Blažková (777 367 761, hana.blazkova@upol.cz)
Zaměření studia
Možnost hradit ze šablon ano
Přihláška ZDE - Posílejte na e-mailovou adresu uvedenou u kontaktní osoby.


Zpět

Modul: Kurzy