Praktické dovednosti pedagogů pro práci s heterogenní třídou

Číslo akce OL/60
Cena 2 500 Kč
Charakteristika 16 hodinový seminář (2x8 hodin) Učitelé jsou mnohdy postaveni do role manažerů, aniž by chtěli, aniž by na to byli připraveni. Stávají se lídry, koordinátory, motivátory, kontrolory i hodnotiteli. Mnohovrstevná role učitele předpokládá, že pedagogové „někde“ získají dovednosti potřebné pro výkon své profese. A to nejen na poli odbornosti, vyučovaného předmětu, ale zejména pro práci s lidmi - s žáky, jejich rodiči i kolegy. Na tomto semináři posílíte své kompetence a dovednosti při práci s heterogenní třídou. Získáte podporu stability a zdravé sebejistoty jako nástroje pedagoga při práci se žáky. Seminář nabídne několik základních oblastí a podpoří pedagoga v jejich práci s heterogenní třídou. Budete schopni reflektovat vlastní zdroje osobnostního rozvoje. Termín bude upřesněn dle počtu přihlášek.
Cílová skupina Pedagogičtí pracovníci ZŠ
Lektor Tým lektorů
Termín Bude upřesněn
Místo konání Olomouc, Bude upřesněno
Kontaktní osoba MgA. Hana Blažková (777 367 761, hana.blazkova@upol.cz)
Zaměření studia
Možnost hradit ze šablon ano
Přihláška ZDE - Posílejte na e-mailovou adresu uvedenou u kontaktní osoby.


Zpět

Modul: Kurzy