Výchova k podnikavosti, kreativitě a iniciativě na 2. stupni ZŠ

Číslo akce OL/106
Cena 1 200 Kč
Charakteristika 8 hodinový seminář (2x4 hodiny) Cílem nabízeného kurzu je seznámit pedagogy základních škol s problematikou výchovy k podnikavosti, iniciativě a kreativitě a možnostmi jejich implementace v rámci ŠVP ZV a mezipředmětových vztahů. Učitelé (či ředitelé) základních škol získají přehled o tématice výchovy k podnikavosti, iniciativě a kreativitě a získají dovednost realizovat v této oblasti výukové metody ve vyučování a aktivity neformálního vzdělávání (podnikatelského kroužku) na základní škole. Termín bude upřesněn dle počtu přihlášek
Cílová skupina Pedagogičtí pracovníci 2. st. ZŠ
Lektor Tým lektorů
Termín Bude upřesněn
Místo konání Olomouc, Bude upřesněno
Kontaktní osoba MgA. Hana Blažková (777 367 761, hana.blazkova@upol.cz)
Zaměření studia
Možnost hradit ze šablon ano
Přihláška ZDE - Posílejte na e-mailovou adresu uvedenou u kontaktní osoby.


Zpět

Modul: Kurzy