Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga (4/4) - OBSAZENO

Číslo akce OL/165
Cena 6 500 Kč
Charakteristika Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. a § 3 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb. 80 hodin Získání odborné kvalifikace asistenta pedagoga v souladu se Zákonem č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a vyhláškou č. 317/2005. Absolvent se základním vzděláním získá kvalifikaci k výkonu přímé pedagogické činnosti spočívající v pomocných výchovných pracích ve škole, ve školském zařízení pro zájmové vzdělávání, ve školském výchovném a ubytovacím zařízení, ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči (+ 40 hodin praxe = 120 hodinový kurz). Absolvent se středním vzděláním získá kvalifikaci k výkonu přímé pedagogické činnosti ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace
Cílová skupina Zájemci o studium
Lektor Mgr. Jitka Žlunková
Termín 17. 05. 2019 - 19. 05. 2019 , Pá: 14:00–18:00, So: 8:00–17:00 a Ne: 8:00–11:30
Místo konání Olomouc, Gymnázium, Olomouc - Hejčín
Kontaktní osoba MgA. Hana Blažková (777 367 761, hana.blazkova@upol.cz)
Zaměření studia Kvalifikační studium
Možnost hradit ze šablon ne
Přihláška ZDE - Posílejte na e-mailovou adresu uvedenou u kontaktní osoby.
Poznámka

OBSAZENO

POZOR – je nutné přihlásit se na všechny vypsané termíny níže!

22. 2. – 24. 2. 2019

22. 3. – 24. 3. 2019

12. 4. – 14. 4. 2019

17. 5.  – 19. 5. 2019


Zpět

Modul: Kurzy