Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga - OBSAZENO

Číslo akce OL/196
Cena 6 500,-Kč
Charakteristika Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. a § 3 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb. 80 hodin Získání odborné kvalifikace asistenta pedagoga v souladu se Zákonem č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a vyhláškou č. 317/2005. Absolvent se základním vzděláním získá kvalifikaci k výkonu přímé pedagogické činnosti spočívající v pomocných výchovných pracích ve škole, ve školském zařízení pro zájmové vzdělávání, ve školském výchovném a ubytovacím zařízení, ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči (+ 40 hodin praxe = 120 hodinový kurz). Absolvent se středním vzděláním získá kvalifikaci k výkonu přímé pedagogické činnosti ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace
Cílová skupina Zájemci o studium
Lektor Mgr. Jitka Žlunková
Termín 14. 06. 2019 - 01. 08. 2019 , Pá:14,00-18,00, So:8,00-17,00, Ne:8,00-11,30 hodin
Místo konání Olomouc, Gymnázium, Olomouc-Hejčín
Kontaktní osoba MgA. Hana Blažková, hana.blazkova@upol.cz, 777 367 761
Zaměření studia Kvalifikační studium
Možnost hradit ze šablon ne
Přihláška ZDE - Posílejte na e-mailovou adresu uvedenou u kontaktní osoby.
Poznámka

OBSAZENO!

POZOR - je nutné se zúčastnit  všech termínů níže!

14. 6. - 16. 6. 2019

16. 7. - 18. 7. 2019

30. 7.  – 1. 8. 2019


Zpět

Modul: Kurzy