Jak motivovat nemotivované - OBSAZENO

Číslo akce PV/28
Cena 900 Kč
Charakteristika Děti bez limitů SOUČASNÝ ŽÁK VERSUS ROLE A KOMPETENCE SOUČASNÉHO UČITELE " Současné dítě a současná škola". Volné pokračování úspěšného semináře „ Současné dítě a současná škola“ Účastníci semináře získají nástroje k tomu, jak vést a motivovat „nemotivovaného“ žáka pro studium a pro reálný život. Lektor nabídne techniky, které mohou u žáků pomoci zmírnit stávající trend pasivity, demotivace ke vzdělání a studiu a neúctu k vyučujícím. Současná mládež, která žije v blahobytu a velmi často ve „virtuálním světě“, postrádá některé zásadní aspekty výchovy a jejich nedostatky mají značný vliv na chování a jednání také ve školním prostředí. Důkazem je narůstající počet dětských sebevražd, úrazů z adrenalinových sportů a z dopravních situací. Témata: • Zákonitosti sociálního vývoje dětí; • Kde hledat problém v nezájmu a pasivitě? • Specifika příjmu informací v jednotlivých věkových obdobích; co je třeba podporovat, čeho se vyvarovat; • Fáze vývoje změny; zákonitosti vývoje, socializace a individualizace; zrání a učení; zákon celistvosti vývoje člověka; • Možnosti přístupu k žákům podle individuálních rysů, schopností, potřeb; možnosti a limity motivace (novostí, originalitou, užitečností apod.) • Vedení záznamů a vyhodnocování - jednota v přístupu k žákovi, činnosti žáka, vyvarování se chybných postupů; Řešení konkrétních situací na základě podnětů účastníků semináře; • Diskuse, sdílení zkušenost
Cílová skupina ZŠ, SŠ
Lektor PhDr. Jan Svoboda – psycholog, katedra školní a pedagogické psychologie Ostravské univerzity v Ostravě Lektor, psycholog, psychoterapeut, autor mnoha publikací, knih a článků v časopisech, VŠ učitel a odb. asistent na katedře školní a pedagogické psychologie Ostravské univerzity
Termín 07. 06. 2019 , 13:00 - 18:00
Místo konání Prostějov, Švehlova SŠ polytechnická Prostějov, Kollárova ulice 12
Kontaktní osoba Mgr. Naděžda Kocourková (731 680 370, nadezda.kocourkova01@upol.cz)
Zaměření studia
Možnost hradit ze šablon ne
Přihláška ZDE - Posílejte na e-mailovou adresu uvedenou u kontaktní osoby.
Poznámka

OBSAZENO


Zpět

Modul: Kurzy