Pomůcky pro rozvoj komunikačních schopností u dětí předškolního věku

Číslo akce PV/7
Cena 1 300 Kč
Charakteristika V rámci semináře se učitelky seznámí jak s nejzákladnějšími pojmy, které se týkají logopedické prevence, s pomůckami, které mohou koupit, s novinkami na trhu a poradí s výběrem vhodných publikací, pracovních sešitů a pomůcek. V nabídce jsou také pomůcky, které si mohou vyrobit samy. V rámci semináře dostanou učitelky rozpracované 2 logopedické chvilky, artikulační cvičení a obrázky k nápodobě zvuků. Seznamte se na: https://www.youtube.com/watch?v=Ff1gifLKZPc .8 vyučovacích hodin
Cílová skupina Pedagogičtí pracovníci MŠ
Lektor Mgr. Helena Kolbábková
Termín 12. 11. 2019 , 8:00–17:00
Místo konání Prostějov, Švehlova SŠ polytechnická Prostějov, nám. Spojenců 17
Kontaktní osoba Mgr. Naděžda Kocourková (731 680 370, nadezda.kocourkova01@upol.cz)
Zaměření studia
Možnost hradit ze šablon ne
Přihláška ZDE - Posílejte na e-mailovou adresu uvedenou u kontaktní osoby.


Zpět

Modul: Kurzy