Pracovní, školní a mimoškolní úrazy a odpovědnost vedoucího pracovníka školy, školského zařízení

Číslo akce OL/328
Cena 1000 Kč
Charakteristika Cílem semináře je definice základních pojmů v oblasti pracovní a školní úrazovosti a prevence úrazovosti zaměstnanců a žáků.
Cílová skupina Ředitelé a vedoucí pedagogičtí pracovníci všech typů a stupňů škol, především vedoucí zaměstnanci škol a školských zařízení, na něž se vztahuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů.
Lektor Ing. Jan Romaněnko - lektor BOZP, odborně způsobilá osoba v prevenci rizik č. BEPR/017/PREV/2018
Termín 10. 06. 2021 (10. 6. 2021 9,00-14,30 )
Místo konání Olomouc - Hejčín , Gymnázium, Olomouc-Hejčín
Kontaktní osoba MgA. Hana Blažková, hana.blazkova@upol.cz, 777 367 761
Zaměření studia Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení
Možnost hradit ze šablon ne
Přihláška Online přihláška ZDE


Zpět

Modul: Kurzy