Společné vzdělávání – práce se žákem s přiznanými podpůrnými opatřeními ve třídě

Číslo akce PR/128
Cena 1 100 Kč
Charakteristika Cílem semináře je pomoci žákům s přiznanými podpůrnými opatřeními při začlenění do kolektivu. - Pochopení významu doporučených podpůrných opatření různého stupně v kontextu s kompenzací různých typů obtíží. - Popsat způsoby a možnosti naplnění doporučených opatření v praxi. - Poskytnout návod, jak vést v rámci realizace podpůrných opatření konzultaci s rodiči a se žákem se SVP. - Sdílení zkušeností, inspirace a náměty pro zlepšení systému realizace podpůrných opatření.
Cílová skupina Pedagogičtí pracovníci ZŠ, SŠ
Lektor Mgr. Silvie Houšťavová
Termín 07. 02. 2019 , 8:30–15:00
Místo konání Přerov, ZŠ B. Němcové 16, Přerov
Kontaktní osoba Mgr. Marika Kopečná (777 36 76 94, marika.kopecna@upol.cz)
Zaměření studia
Možnost hradit ze šablon ano
Přihláška ZDE - Posílejte na e-mailovou adresu uvedenou u kontaktní osoby.


Zpět

Modul: Kurzy