Sledování vývoje čtení a psaní na prvním stupni ZŠ

Číslo akce PR/129
Cena 1 000 Kč
Charakteristika Seminář seznamuje s jednotlivými fázemi vývoje schopností potřebných pro čtení a psaní a s vývojovými fázemi dovedností samotných na začátku školní výuky. Poukazuje na vztahy mezi jednotlivými předpoklady pro čtení, psaní a výkony ve sledované oblasti. Seminář přináší konkrétní materiály pro sledování vývoje dítěte mladšího školního věku. Zároveň poukazuje na náměty aktivit určených pro stimulaci sledovaných schopností a dovedností a seznamuje s učebními pomůckami pro diferencovanou práci ve třídě.
Cílová skupina Pedagogičtí pracovníci 1. st. ZŠ, výchovní poradci, vedoucí školních poraden. pracovišť, školní speciální pedagogové
Lektor Mgr. Jiřina Bednářová
Termín 11. 02. 2019 , 8:30–15:30
Místo konání Přerov, ZŠ B. Němcové 16, Přerov
Kontaktní osoba Mgr. Marika Kopečná (777 36 76 94, marika.kopecna@upol.cz)
Zaměření studia
Možnost hradit ze šablon ano
Přihláška ZDE - Posílejte na e-mailovou adresu uvedenou u kontaktní osoby.


Zpět

Modul: Kurzy