Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Číslo akce PR/215
Cena 1200 Kč
Charakteristika 8-hodinový seminář Účastníci: -osvojí si řadu poznatků a praktických postupů jak hodnotit žáka se SVP v procesu výchovně vzdělávacím, -zvládnou strategické postupy pro hodnocení žáka SVP vzhledem k výukovým cílům, -vyzkouší si volbu různých metod hodnocení s cílem podpořit motivaci žáka se SVP a přispět prostřednictvím hodnocení k naplňování cílů žákova učení, -získají informace, jak vysvětlit rodičům žáků i žákům samotným způsoby hodnocení. Možno hradit ze šablon II pro ZŠ 2.II/6e pro SŠ 2.III/7e a 7d
Cílová skupina Pedagogičtí pracovníci ZŠ, SŠ
Lektor Mgr. Silvie Houšťavová
Termín 02. 04. 2020 (, 8:30 - 15:00)
Místo konání Přerov, ZŠ B. Němcové 16, Přerov
Kontaktní osoba Mgr. Marika Kopečná (777 36 76 94, marika.kopecna@upol.cz)
Možnost hradit ze šablon ano
Přihláška Online přihláška ZDE


Zpět

Modul: Kurzy