„Na čem záleží…“ – osobnostní rozvoj předškolních pedagogů

Číslo akce PR/130
Cena 1 100 Kč
Charakteristika Účastníci vzdělávacího programu si prohloubí znalosti, vědomosti i praktické zkušenosti ve vybraných tématech, zjistí své silné a slabé stránky v těchto oblastech, mají možnost začít postupně pracovat na zlepšování některých svých osobnostních stránek – je jim doporučena literatura od autorů, kteří se zabývají osobnostním růstem a díky besedám v jednotlivých blocích mohou získat nové zkušenosti při práci s dětmi v daných oblastech.
Cílová skupina Pedagogičtí pracovníci MŠ
Lektor Iva Řehůřková
Termín 13. 02. 2019 , 8:30–15:00
Místo konání Přerov, ZŠ B. Němcové 16, Přerov
Kontaktní osoba Mgr. Marika Kopečná (777 36 76 94, marika.kopecna@upol.cz)
Zaměření studia
Možnost hradit ze šablon ano
Přihláška ZDE - Posílejte na e-mailovou adresu uvedenou u kontaktní osoby.


Zpět

Modul: Kurzy