Vzdělávání a rozvoj mimořádně intelektově nadaných žáků na 1. stupni ZŠ - ZRUŠENO!

Číslo akce OL/256
Cena 2 200,-Kč
Charakteristika 16 hodinový seminář (2x8 hodin) Účastníci semináře se seznámí s vhodnými metodami (metody heuristické a řešení problému, vícepodnětné a integrační metody, gradovaná úloha, metody kritického myšlení…) a formami práce s mimořádně intelektově nadanými dětmi (MiND) na 1. stupni základní školy, s rozšiřováním, prohlubováním a obohacováním učiva pro nadané žáky, získají inspiraci pro projektové vyučování. Získají rovněž náměty pro tvoření pracovní listů a dalších materiálů pro rozvoj nadaného žáka, odnesou si spoustu aktivit vhodných do výuky MiND na 1. stupni ZŠ. Účastníci se seznámí s různými možnostmi sebehodnocení a dalšími formami hodnocení, budou jim nabídnuty podpůrné mechanismy k udržení kázně, pozornosti či motivace MiND. Účastníci si budou moci prohlédnout výukové materiály, webové stránky či publikace, které se osvědčily lektorce v praxi. Možno hradit ze šablon II pro ZŠ 2.II/6e
Cílová skupina Pedagogové 1. stupně ZŠ, speciální pedagogové
Lektor Mgr. et Mgr. Romana Divínová
Termíny 02. 03. 2020 (, vždy 8,30-16,30 )
16. 03. 2020
Místo konání Olomouc - Hejčín, Gymnázium, Olomouc-Hejčín
Kontaktní osoba MgA. Hana Blažková, hana.blazkova@upol.cz, 777 367 761
Možnost hradit ze šablon ano
Přihláška Online přihláška ZDE


Zpět

Modul: Kurzy