Veselé písničky, které přispívají k rozvoji tvůrčího vyjadřování

Číslo akce PV/53
Cena 1 300 Kč
Charakteristika Pedagogové MŠ poznají, jak písničky prohlubují řečové dovednosti, pomáhají při seznamování s okolním světem, zlepšují komunikaci a vzájemné vztahy ve skupině, takže je budou moci zařazovat do běžné každodenní práce. Účastníci praktické dílny se seznámí s netradičním využitím písní, které umožňuje učiteli zařadit písničky do kteréhokoliv předmětu na 1. stupni ZŠ. Lektorova kniha Veselé písničky je na PF v Hradci Králové zařazena mezi povinnou literaturu magisterského studia Hv učitelek MŠ. Seminář obsahuje převážně písničky z publikací „Zpíváme si“ a „Veselé písničky“, které lektor vydal vlastním nákladem nebo byly publikovány vydavatelstvím Portál a Kafomet. Anglické, německé a francouzské písničky, které jsou vedle původních textů rozšířeny ještě o text český. Tím jsou využitelné pro každého učitele MŠ a 1. stupně ZŠ. 8 hodin
Cílová skupina Pedagogičtí pracovníci MŠ, 1.stupně ZŠ, speciálních škol, vychovatelé ŠD
Lektor Mgr. Zdeněk Petržela
Termín 11. 05. 2020 (, 9:00 – 16:00)
Místo konání Prostějov, Švehlova SŠ polytechnická Prostějov, nám. Spojenců 17
Kontaktní osoba Mgr. Naděžda Kocourková (731 680 370, nadezda.kocourkova01@upol.cz)
Možnost hradit ze šablon ano
Přihláška Online přihláška ZDE


Zpět

Modul: Kurzy