Individuální vzdělávací plán žáka se speciálními vzdělávacími potřebami

Číslo akce PV/49
Cena 1 300 Kč
Charakteristika Cílem semináře je: - seznámit účastníky s legislativním rámcem IVP jako podpůrného opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, - předat účastníkům doporučení pro praktickou tvorbu IVP ve vazbě na Doporučení školského poradenského zařízení a pro jednotlivé typy obtíží žáků – vytvořit účastníkům zpracování modelového IVP dle anonymního Doporučení ŠPZ dle jednotlivých typů obtíží, v návaznosti získat zpětnou vazbu a reflektovat tuto zkušenost s konkrétními případy žáků z jejich školské praxe. S sebou si přineste: konkrétní IVP
Cílová skupina Pedagogové ZŠ, SŠ
Lektor Mgr. Silvie Houšťavová
Termín 16. 04. 2020 (, 8:30 – 16:00)
Místo konání Prostějov, Švehlova SŠ polytechnická Prostějov, nám. Spojenců 17
Kontaktní osoba Mgr. Naděžda Kocourková (731 680 370, nadezda.kocourkova01@upol.cz)
Možnost hradit ze šablon ano
Přihláška Online přihláška ZDE


Zpět

Modul: Kurzy