Kritéria školní zralosti odklad školní docházky a zápisy do 1. tříd z různých úhlů pohledu

Číslo akce PR/132
Cena 1 100 Kč
Charakteristika Cílem semináře je podat účastníkům informace o tom, jak by měl vypadat školsky zralý předškolák, jeho systematická příprava a vedení v rámci MŠ. Organizace práce, metodika, pomůcky. Dále bude s účastníky probrána otázka možného odkladu školní docházky, průběh vyšetření v poradnách. Účastníci budou dále seznámeni s riziky spojenými s předčasným nástupem do ZŠ. Dále je cílem semináře nabídnout určitý konkrétní standart pro tvoření obsahové náplně zápisů do 1. tříd, který by měl jednoznačně vycházet a navazovat na z klíčové kompetence RVP pro MŠ Účastníci se seznámí s otázkou prevence grafomotorických obtíží již v předškolním věku, problematikou metodického vedení předškoláků v oblasti rozvoje grafomotoriky. Budou prezentovány praktické ukázky rozvoje hrubé a jemné motoriky. V další části semináře budou pedagogové informováni o otázce diagnostických kritérií dysgrafie, možných příčin vzniku, projevů a reedukace. Možno hradit ze šablon II pro MŠ 2.I/6e
Cílová skupina Pedagogičtí pracovníci MŠ a 1. st. ZŠ
Lektor Mgr. Lenka Bínová
Termín 07. 03. 2019 , 8:30–15:30
Místo konání Přerov, ZŠ B. Němcové 16, Přerov
Kontaktní osoba Mgr. Marika Kopečná (777 36 76 94, marika.kopecna@upol.cz)
Zaměření studia
Možnost hradit ze šablon ano
Přihláška ZDE - Posílejte na e-mailovou adresu uvedenou u kontaktní osoby.


Zpět

Modul: Kurzy