Začlenění dítěte do prostředí mateřské školy, aneb aby se start podařil

Číslo akce PR/224
Cena 800 Kč
Charakteristika Seminář pro pedagogické pracovníky, zaměřený na adaptační obtíže související se začleněním dítěte do kolektivu a na ně navazující možné další úskalí. Témata: -Navazování prvních vztahů mimo rámec rodiny. -Utváření hodnotové orientace za pomocí vytyčování hranic, osvojování norem, vzorců chování… - Jak mohou rodiče i učitelé napomoci k úspěšné adaptaci. - Jak vést setkání rodičů dětí nově nastupujících do MŠ – dialog učitel-rodič. -Možná úskalí spojená s adaptací.
Cílová skupina pedagogičtí pracovníci MŠ
Lektor Mgr. Lenka Bínová
Termín 08. 06. 2020 (, 13:30-17:30)
Místo konání Přerov, ZŠ B. Němcové 16, Přerov
Kontaktní osoba Mgr. Marika Kopečná (777 36 76 94, marika.kopecna@upol.cz)
Možnost hradit ze šablon ne
Přihláška Online přihláška ZDE


Zpět

Modul: Kurzy