Inkluze – společné vzdělávání (pro sborovnu DDM Atlas a BIOS Přerov)

Číslo akce PR/226
Cena -
Charakteristika Objasníme si stupně a druhy podpůrných opatření. Úloha a postavení školského poradenského zařízení vzhledem ke společnému vzdělávání. Spolupráce pedagogických pracovníků mateřské školy se zákonnými zástupci dětí a se školským poradenským pracovištěm při nastavení podpůrných opatření. Blíže se seznámíme s Plánem pedagogické podpory a Individuálním vzdělávacím plánem, potřebou změny hodnocení, důležitosti pedagogické diagnostiky, hodnocení a vedení portfolia dítěte, využití portfolia v praxi. Uzavřený seminář pro DDM ATLAS a BIOS Přerov. Možno hradit ze šablon II pro SVČ
Cílová skupina Pedagogičtí pracovníci volného času
Lektor Mgr. Romana Divínová
Termín 06. 02. 2020 (8:30-15:00 )
Místo konání Přerov, DDM ATLAS a BIOS Přerov
Kontaktní osoba Mgr. Marika Kopečná (777 36 76 94, marika.kopecna@upol.cz)
Možnost hradit ze šablon ano
Přihláška Online přihláška ZDE


Zpět

Modul: Kurzy