Společné vzdělávání - práce se žákem s přiznanými podpůrnými opatřeními ve třídě

Číslo akce PV/4
Cena 1 100 Kč
Charakteristika Interaktivní seminář s přednáškovými vstupy, strukturovanými diskusemi, workshopem Ukáže - jak pomoci žákům s přiznanými podpůrnými opatřeními při začlenění do kolektivu - jak využívat jednotlivé typy podpůrných opatření - jak nastavit funkční týmovou spolupráci pedagoga s asistentem pedagoga a předcházet potížím, které jsou spojeny s inkluzí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními. 8 vyučovacích hodin. Možno hradit ze šablon I. i II.
Cílová skupina Pedagogičtí pracovníci ZŠ a SŠ
Lektor Mgr. Silvie Houšťavová – PPP Olomouckého kraje, pracoviště Přerov: psycholog - metodik prevence rizikového chování
Termín 06. 03. 2019 , 9:00–16:00
Místo konání Prostějov, Švehlova SŠ polytechnická Prostějov, nám. Spojenců 17
Kontaktní osoba Mgr. Naděžda Kocourková (731 680 370, nadezda.kocourkova01@upol.cz)
Zaměření studia
Možnost hradit ze šablon ano
Přihláška ZDE - Posílejte na e-mailovou adresu uvedenou u kontaktní osoby.


Zpět

Modul: Kurzy