Škola-právo-ekonomika „Přijímací řízeni do škol 2019“

Číslo akce PR/138
Cena 1 000 Kč
Charakteristika *základní právní předpisy při rozhodování ředitele školy ve správním řízení (zákon č. 500/2004 Sb., zákon č. 561/2004 Sb.), *prováděcí předpisy týkající se přijímání dětí, žáků a studentů, *stanovení kritérií přijetí, *podání přihlášky ke vzdělávání a její náležitosti, *účastníci řízení a jejich zastoupení, *založení správního spisu a jeho vedení, *tvorba dokumentů patřících do spisu, jejich podepisování, užívání razítek, *náležitosti rozhodnutí/usnesení a dalších dokumentů ve spisu, *evidence dokumentů (podací deník vs. software elektronické spisové služby), *oznamování rozhodnutí o přijetí do MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ, *odesílání dokumentů ve správním řízení, jejich doručování, lhůty, *odvolací řízení, autoremedura, *ukládání správních spisů ve škole (kde, jak dlouho, nahlížení do uzavřených spisů), *nejčastější chyby při rozhodování ředitele školy, *aktuality k datu konání semináře.
Cílová skupina Vedoucí pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ SŠ
Lektor RNDr. Ing. Eva Urbanová
Termín 29. 03. 2019 , 9:00 - 14:00
Místo konání Přerov, ZŠ B. Němcové 16, Přerov
Kontaktní osoba Mgr. Marika Kopečná (777 36 76 94, marika.kopecna@upol.cz)
Zaměření studia Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení
Možnost hradit ze šablon ne
Přihláška ZDE - Posílejte na e-mailovou adresu uvedenou u kontaktní osoby.


Zpět

Modul: Kurzy