Vzdělávání dětí s PAS v mateřské škole

Číslo akce PR/145
Cena 1 100 Kč
Charakteristika 8-hodinový seminář Cílem vzdělávací akce je nabídnout pedagogickým pracovníkům přehledný sumář informací související s procesem inkluzivního vzdělávání dětí s PAS (poruchami autistického spektra), ukázat jim možnosti, jak pracovat s tímto dítětem. Obsah je zacílen na podpůrná opatření, jedná se o organizační úpravy, metody a formy práce, pomůcky a další opatření, která bychom měli ve výchovně vzdělávacím procesu s dítětem s PAS používat. Možno hradit ze šablon pro MŠ II 2.I/6e
Cílová skupina Pedagogičtí pracovníci MŠ
Lektor Mgr. Petra Slováková
Termín 15. 05. 2019 , 8:30 - 15:30
Místo konání Přerov, ZŠ B. Němcové 16, Přerov
Kontaktní osoba Mgr. Marika Kopečná (777 36 76 94, marika.kopecna@upol.cz)
Zaměření studia
Možnost hradit ze šablon ano
Přihláška ZDE - Posílejte na e-mailovou adresu uvedenou u kontaktní osoby.


Zpět

Modul: Kurzy