Jak motivovat a naplánovat činnosti vzdělávací nabídky s jasným cílem různým způsobem

Číslo akce JE/173
Cena 750 Kč
Charakteristika Jak efektivně plánovat, vědět co, kdy, jak a proč. Seznámení se s podstatou prvků individualizace, implementace vzdělávací nabídky formou skupinových činností. Návody, jak několika možnými způsoby podpořit shodný zvolený cíl. Podpora individualizace v heterogenním kolektivu, organizace aktivit ve skupinách. Podpora vlastní aktivity dítěte v procesu poznávání a učení, minimalizace předávání hotových poznatků. Pedagogická diagnostika, jako odrazový můstek při tvorbě třídního vzdělávacího plánu. Možnosti použití individualizované pedagogické diagnostiky pro aktivní přínos učitelce i dětem. Tvorba obrazu o dítěti nebo celé skupině formou tvorby živého portfolia. Práce s portfoliem prostřednictvím všech aktérů vzdělávacího procesu
Cílová skupina Pedagogičtí pracovníci MŠ
Lektor Mgr. Hana Plachá
Termín 13. 04. 2021 (14:00 – 17:30)
Místo konání Jeseník , MKZ Jeseník, Centrum společných aktivit, 28.října 870/18
Kontaktní osoba Mgr. Ivana Jakubíková (731 67 88 44, ivana.jakubikova@upol.cz)
Možnost hradit ze šablon ne
Přihláška Online přihláška ZDE


Zpět

Modul: Kurzy