Kočičiny

Číslo akce JE/96
Cena 1 000 Kč
Charakteristika Využití tématu KOČKA ve výtvarné výchově, technika kresby křídou, technika malby pomocí kartáčů, technika koláže s kombinací dalších technik, objektová tvorba, kašírování,…
Cílová skupina Pedagogičtí pracovníci MŠ, 1. st. ZŠ, ŠD, speciální školy, SVČ
Lektor Mgr. Jana Matoušová
Termín 28. 03. 2019 , 13:30 - 17:30
Místo konání Jeseník, ZŠ Jeseník, ul. B. Němcové 1256
Kontaktní osoba Mgr. Ivana Jakubíková (731 678 844, 777 367 695, Ivana.jakubikova@upol.cz)
Zaměření studia
Možnost hradit ze šablon ne
Přihláška ZDE - Posílejte na e-mailovou adresu uvedenou u kontaktní osoby.


Zpět

Modul: Kurzy