Podpůrná opatření v praxi. Vzdělávání žáků se SVP v souvislosti s novelou ŠZ – určeno ZŠ

Číslo akce JE/104
Cena 1 500 Kč
Charakteristika Cílem semináře je seznámit pedagogy s právní úpravou vzdělávání dětí v intencích legislativního rámce, podle novely Školského zákona. Rozšíření kompetencí pedagogů, aby co možná nejlépe zajistili rovné příležitosti ve vzdělávání skupinám žáků s SVP.
Cílová skupina Pedagogičtí pracovníci ZŠ
Lektor Mgr. Lenka Bínová
Termín 22. 05. 2019 , 9:00 - 15:00
Místo konání Jeseník, ZŠ Jeseník, ul. B. Němcové 1256
Kontaktní osoba Mgr. Ivana Jakubíková (731 678 844, 777 367 695, Ivana.jakubikova@upol.cz)
Zaměření studia
Možnost hradit ze šablon ano
Přihláška ZDE - Posílejte na e-mailovou adresu uvedenou u kontaktní osoby.


Zpět

Modul: Kurzy