Aktivizační metody a badatelsky orientovaná výuka ve společenskovědních předmětech

Číslo akce JE/106
Cena 1 050 Kč
Charakteristika Aktivizační metody, které nastartují mentální procesy učení žáka přímo ve výuce, probuzení zájmu o předmět a učivo. Metody jsou součástí klasické organizace výuky, tedy vyučovací hodina 45 minut, dělení na předměty (dějepis, občanská výchova…), klasická struktura vyučovací hodiny, doplněné terénními vycházkami za pomníky, památníky a památnými místy a exkurzemi
Cílová skupina Pedagogičtí pracovníci ZŠ, kteří vyučují společenskovědní předměty i neaprobovaně (vždy dějepis či vlastivěda a občanská výchova)
Lektor PhDr. Jaroslava Ševčíková
Termín 24. 05. 2019 , 9:00 - 14:00
Místo konání Jeseník, ZŠ Jeseník, ul. B. Němcové 1256
Kontaktní osoba Mgr. Ivana Jakubíková (731 678 844, 777 367 695, Ivana.jakubikova@upol.cz)
Zaměření studia
Možnost hradit ze šablon ne
Přihláška ZDE - Posílejte na e-mailovou adresu uvedenou u kontaktní osoby.


Zpět

Modul: Kurzy