Mateřská škola v praxi – kroky a krůčky k pedagogickému projektu

Číslo akce OL/189
Cena 1 300 Kč
Charakteristika Projektové vzdělávání se stalo významnou součástí výuky a vzdělávání základních škol. Mateřské školy řeší projektovou výuku nahodile a mnohdy bez systému a efektivity. Zásadním vzdělávacím cílem je seznámit účastníky s možnostmi využití projektové výuky v mateřské škole, jejími základními pilíři, kroky při řízení projektu, výhodami. A současně efektivně využívat projektového vyučování z hlediska potřeb dětí, rodičů a spolupráce rodiny a školy. Účastníci se seznámí se základními kroky k úspěšnému sestavení projektu, řízení jeho průběhu, vyhodnocení a zapojení rodičů do spolupráce a naučí se efektivně vytvářet, řídit a vyhodnocovat projektovou činnost.
Cílová skupina Pedagogičtí pracovníci MŠ, asistenti pedagoga
Lektor Bc. Lenka Polášková
Termín 01. 03. 2019 , 8:30 - 16:00
Místo konání Olomouc, Gymnázium, Olomouc - Hejčín
Kontaktní osoba MgA. Hana Blažková (777 367 761, hana.blazkova@upol.cz)
Zaměření studia
Možnost hradit ze šablon ano
Přihláška ZDE - Posílejte na e-mailovou adresu uvedenou u kontaktní osoby.


Zpět

Modul: Kurzy