Předcházení konfliktům a jejich efektivní zvládání

Číslo akce PV/21
Cena 2 500 Kč
Charakteristika Kurs chce podpořit učitele v jejich každodenní práci s dětmi/žáky. V rámci zaměření na osobnostní a sociální rozvoj pedagogických pracovníků bude důraz kladen především na zvýšení pedagogických, didaktických, expresívních a organizačních schopností a schopnost sebereflexe. Kurs bude vedený interaktivní formou. Kombinuje teoretické části a praktické, zážitkové části. Každé téma zahrnuje teoretický vstup a následně nácvik technik a nástrojů prohlubujících vybavenost a dovednosti učitele, práci s modelovými situacemi, sdílení účastnických kazuistik i příkladů dobré praxe. 16 vyučovacích hodin.
Cílová skupina Pedagogičtí pracovníci ZŠ, SŠ
Lektor Mgr. Helena Wiesenbergová – pedagog, lektor, kouč, konzultant u vzdělávacích a poradenských agentur.
Termín 03. 04. 2019 - 04. 04. 2019 , 9:00–16:30
Místo konání Prostějov, Švehlova SŠ polytechnická Prostějov, nám. Spojenců 17
Kontaktní osoba Mgr. Naděžda Kocourková (731 680 370, nadezda.kocourkova01@upol.cz)
Zaměření studia
Možnost hradit ze šablon ano
Přihláška ZDE - Posílejte na e-mailovou adresu uvedenou u kontaktní osoby.


Zpět

Modul: Kurzy