Aktuální právní předpisy významné pro práci škol - změny v činnosti škol - OBSAZENO

Číslo akce OL/170
Cena 1 100 Kč
Charakteristika Cílem semináře je seznámit vedoucí pedagogické pracovníky s novými/aktuálními legislativními pravidly vyvolanými novelizací právních předpisů nebo vydáním nových právních předpisů, budou zmíněny i základní momenty aplikace GDPR v praxi škol.
Cílová skupina Vedoucí pracovníci MŠ, ZŠ a SŠ
Lektor PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.
Termín 05. 03. 2019 , 9:00 - 13:30
Místo konání Olomouc
Kontaktní osoba MgA. Hana Blažková (777 367 761, hana.blazkova@upol.cz)
Zaměření studia
Možnost hradit ze šablon ne
Přihláška ZDE - Posílejte na e-mailovou adresu uvedenou u kontaktní osoby.
Poznámka

OBSAZENO


Zpět

Modul: Kurzy