Obsluha a základní programování CNC strojů

Číslo akce OL/185
Cena 4 000 Kč
Charakteristika 16 hodinový praktický seminář (4x4 hodiny) Cílem semináře je seznámit pedagogy s obsluhou a základním programováním CNC pracovního stroje. Pedagogové pochopí teoretický základ číslicově řízeného obrábění. Bude schopni základních odborných dovedností pro obsluhu a programování CNC pracovního stroje. Dokáží vyhodnotit a provést kontrolu své činnosti měřením. Uvědomí si rizika při práci na pracovním stroji. Dále si seminář klade za cíl rozšířit kompetence učitelů/pedagogů SŠ, kteří pracují s obráběcími stroji v přímé edukační práci s dětmi. Prezentovány budou konkrétní edukativní postupy, které vedou ke zvládnutí základního způsobu programování v ISO kódech a v řídicím systému Sinumerik. Naučí se konfigurovat CNC stroj - frézka soustruh a dle zpracovaného programu vyrobit jednoduchou součást a provést její kontrolu. Možno hradit ze šablon I pro SŠ III/2.1j
Cílová skupina Pedagogičtí pracovníci SŠ
Lektor Jaroslav Valenta
Termín Bude upřesněn , vždy 14:00–17:00
Místo konání Olomouc, Střední škola technická a zemědělská, Mohelnice, 1. máje 4
Kontaktní osoba MgA. Hana Blažková (777 367 761, hana.blazkova@upol.cz)
Zaměření studia
Možnost hradit ze šablon ano
Přihláška ZDE - Posílejte na e-mailovou adresu uvedenou u kontaktní osoby.


Zpět

Modul: Kurzy