Kočičiny

Číslo akce OL/174
Cena 900 Kč
Charakteristika Využití tématu KOČKA ve výtvarné výchově pro předškoláky a I. stupeň ZŠ. Nabídka nového pohledu na oblíbené domácí zvíře. Tvůrčím způsobem rozvíjíme výtvarnou představivost, své emoce, nálady, rozvíjíme schopnosti a konfrontujeme se skutečností. Inspirace okolním světem. Významným prostředkem vzdělávacího procesu se stává hlubší vztah k námětu a k jeho různým podobám. Toto téma je svébytným motivem, který vyvolává obecné i výtvarné otázky. Aktivním uchopením tohoto námětu se žák blíží poznání nejen svého okolí, ale především sama sebe.
Cílová skupina Pedagogičtí pracovníci MŠ, 1. st. ZŠ, ŠD, speciálních škol
Lektor Mgr. Jana Matoušová
Termín 27. 03. 2019 , 13:30–17:30
Místo konání Olomouc, Gymnázium, Olomouc - Hejčín
Kontaktní osoba MgA. Hana Blažková (777 367 761, hana.blazkova@upol.cz)
Zaměření studia
Možnost hradit ze šablon ne
Přihláška ZDE - Posílejte na e-mailovou adresu uvedenou u kontaktní osoby.


Zpět

Modul: Kurzy