Letní škola techniky

Katedra technické a informační výchovy pro učitele mateřských škol a učitele 1. stupně základních škol připravuje Letní školu techniky, která proběhne od 20. 8. do 24. 8. 2017.

PŘIHLÁŠKA : UZAVŘENO


Přihlášky můžete posílat do 13. 7. 2018, platby do 1. 8. 2018. Cena letní školy činí 4 500 Kč.

Kontaktní osoba:
 PhDr. Jana Vítková, jana.vitkova@upol.cz, tel.: 585 635 146

                                                         LETNÍ ŠKOLA TECHNIKY NEBUDE REALIZOVÁNA Z DŮVODU NENAPLNĚNÍ KAPACITY.


PROGRAM

  • SOUČASNÝ STAV A PROBLEMATIKA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ A NA 1. STUPNI ZŠ
  • HRAVÉ TECHNICKÉ ČINNOSTI DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU A ŽÁKŮ 1. STUPNĚ ZŠ
  • PŘÍPRAVA KRÁTKODOBÉHO PROJEKTU ZAMĚŘENÉHO NA VYUŽITÍ PŘÍRODNÍCH MATERIÁLŮ V MŠ A NA 1. STUPNI ZŠ
  • TVOŘENÍ S PAPÍRENSKÝMI A KOVOVÝMI MATERIÁLY
  • TVOŘENÍ Z POLYMEROVÉ HMOTY
  • TVOŘENÍ ZE DŘEVA
  • ZAŘAZENÍ KONSTRUKČNÍCH STAVEBNIC DO VÝUKY

Harmonogram

Den:Čas:Téma:Přednášející/lektoři:
Pondělí8:00 - 12:00

Úvod, představení programu. Drobný

technický materiál a jeho zpracování

v podmínkách MŠ a na 1. stupni ZŠ.

Současný stav polytechnického vzdělávání

v MŠ a na 1. stupni ZŠ

Mgr. Pavlína Částková, Ph.D.,

Mgr. Martina Havelka, Ph.D.,

Mgr. Luděk Kvapil, Ph.D.

RNDr. Miroslav Janu, Ph.D.

12:00 - 12:45Obědová pauza
12:45 - 16:00

Tvoření s papírenskými materiály - twistart,

quilling, irisfolding, enkaustika

Mgr. Pavlína Částková, Ph.D.
Úterý8:00 - 9:30

Využití kovových materiálů pro zhotovení jednoduchých

žákovských výrobků. Náměty pro praktické činnosti žáků.

Vlastní zkušenost učitelů s praktickými činnostmi

(zpracováním některých technických materiálů

jako jsou kovové a netradiční materiály.)

Mgr. Luděk Kvapil, Ph.D.
9:30 - 12:00

Praktická činnost účastníků - realizace aktivit:

Tvoření s kovovými materiály - drátkování.

Mgr. Luděk Kvapil, Ph.D.
12:00 - 12:45Obědová pauza
12:45 - 16:00

Praktická činnost účastníků - realizace aktivit:

Tvoření s kovovými materiály - smalt.

Mgr. Luděk Kvapil, Ph.D.
Středa8:00 - 9:30

Bezpečnost a hygiena práce při manipulaci

se dřevem a přírodními materiály

v podmínkách MŠ a na 1. stupni ZŠ.

RNDr. Miroslav Janu, Ph.D.
9:30 - 12:00


Hravé technické činnosti dětí předškolního věku

a žáků 1. stupně ZŠ.

Mgr. Luděk Kvapil, Ph.D.
12:00 - 12:45Obědová pauza
12:45 - 16:00

Praktická činnost účastníků - realizace aktivit:

Tvoření z polymerové hmoty, smršťovací fólie,

moosgummi.

Mgr. Pavlína Částková, Ph.D.
Čtvrtek8:00 - 9:30

Příprava krátkodobého projektu zaměřeného

na využití přírodních materiálů v MŠ

a na 1. stupni ZŠ.

RNDr. Miroslav Janu, Ph.D.
9:30 - 12:00

Praktická činnost účastníků - realizace aktivit:

voření s přírodninami.

RNDr. Miroslav Janu, Ph.D.
12:00 - 12:45Obědová pauza
12:45 - 16:00

Praktická činnost účastníků - realizace aktivit:

Tvoření se dřevem.

RNDr. Miroslav Janu, Ph.D.
Pátek8:00 - 9:30

Problematika polytechnického vzdělávání v MŠ

a na 1. stupni ZŠ, zařazení konstrukčních stavebnic

do výuky, kritéria výběru konstrukčních stavebnic,

plánování a realizace výuky s použitím

konstrukčních stavebnic.

Mgr. Martin Havelka, Ph.D.
9:30 - 12:00

Praktická část. Seznámení s vybranými typy

konstrukčních stavebnic, specifika jednotlivých setů,

dostupné didaktické materiály, výukový

software.

Mgr. Martin Havelka, Ph.D.
12:00 - 12:45Obědová pauza

12:45 - 16:00

Analýza možností využití vybraných konstrukčních stavebnic

v MŠ a ve výuce na primární škole. Náměty pro praktické

činnosti dětí. Praktická činnost se stavebnicemi.

Evaluace letní školy.

Mgr. Martin Havelka, Ph.D.