Letní škola techniky

Katedra technické a informační výchovy pro učitele mateřských škol a učitele 1. stupně základních škol připravuje Letní školu techniky, která proběhne od 20. 8. do 24. 8. 2017.

PŘIHLÁŠKA 
ZDE

Přihlášky můžete posílat do 13. 7. 2018, platby do 1. 8. 2018. Cena letní školy činí 4 500 Kč.

Kontaktní osoba:
 PhDr. Jana Vítková, jana.vitkova@upol.cz, tel.: 585 635 146

                                                         LETNÍ ŠKOLA TECHNIKY NEBUDE REALIZOVÁNA Z DŮVODU NENAPLNĚNÍ KAPACITY.


PROGRAM

  • SOUČASNÝ STAV A PROBLEMATIKA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ A NA 1. STUPNI ZŠ
  • HRAVÉ TECHNICKÉ ČINNOSTI DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU A ŽÁKŮ 1. STUPNĚ ZŠ
  • PŘÍPRAVA KRÁTKODOBÉHO PROJEKTU ZAMĚŘENÉHO NA VYUŽITÍ PŘÍRODNÍCH MATERIÁLŮ V MŠ A NA 1. STUPNI ZŠ
  • TVOŘENÍ S PAPÍRENSKÝMI A KOVOVÝMI MATERIÁLY
  • TVOŘENÍ Z POLYMEROVÉ HMOTY
  • TVOŘENÍ ZE DŘEVA
  • ZAŘAZENÍ KONSTRUKČNÍCH STAVEBNIC DO VÝUKY

Harmonogram

Den:Čas:Téma:Přednášející/lektoři:
Pondělí8:00 - 12:00

Úvod, představení programu. Drobný

technický materiál a jeho zpracování

v podmínkách MŠ a na 1. stupni ZŠ.

Současný stav polytechnického vzdělávání

v MŠ a na 1. stupni ZŠ

Mgr. Pavlína Částková, Ph.D.,

Mgr. Martina Havelka, Ph.D.,

Mgr. Luděk Kvapil, Ph.D.

RNDr. Miroslav Janu, Ph.D.

12:00 - 12:45Obědová pauza
12:45 - 16:00

Tvoření s papírenskými materiály - twistart,

quilling, irisfolding, enkaustika

Mgr. Pavlína Částková, Ph.D.
Úterý8:00 - 9:30

Využití kovových materiálů pro zhotovení jednoduchých

žákovských výrobků. Náměty pro praktické činnosti žáků.

Vlastní zkušenost učitelů s praktickými činnostmi

(zpracováním některých technických materiálů

jako jsou kovové a netradiční materiály.)

Mgr. Luděk Kvapil, Ph.D.
9:30 - 12:00

Praktická činnost účastníků - realizace aktivit:

Tvoření s kovovými materiály - drátkování.

Mgr. Luděk Kvapil, Ph.D.
12:00 - 12:45Obědová pauza
12:45 - 16:00

Praktická činnost účastníků - realizace aktivit:

Tvoření s kovovými materiály - smalt.

Mgr. Luděk Kvapil, Ph.D.
Středa8:00 - 9:30

Bezpečnost a hygiena práce při manipulaci

se dřevem a přírodními materiály

v podmínkách MŠ a na 1. stupni ZŠ.

RNDr. Miroslav Janu, Ph.D.
9:30 - 12:00


Hravé technické činnosti dětí předškolního věku

a žáků 1. stupně ZŠ.

Mgr. Luděk Kvapil, Ph.D.
12:00 - 12:45Obědová pauza
12:45 - 16:00

Praktická činnost účastníků - realizace aktivit:

Tvoření z polymerové hmoty, smršťovací fólie,

moosgummi.

Mgr. Pavlína Částková, Ph.D.
Čtvrtek8:00 - 9:30

Příprava krátkodobého projektu zaměřeného

na využití přírodních materiálů v MŠ

a na 1. stupni ZŠ.

RNDr. Miroslav Janu, Ph.D.
9:30 - 12:00

Praktická činnost účastníků - realizace aktivit:

voření s přírodninami.

RNDr. Miroslav Janu, Ph.D.
12:00 - 12:45Obědová pauza
12:45 - 16:00

Praktická činnost účastníků - realizace aktivit:

Tvoření se dřevem.

RNDr. Miroslav Janu, Ph.D.
Pátek8:00 - 9:30

Problematika polytechnického vzdělávání v MŠ

a na 1. stupni ZŠ, zařazení konstrukčních stavebnic

do výuky, kritéria výběru konstrukčních stavebnic,

plánování a realizace výuky s použitím

konstrukčních stavebnic.

Mgr. Martin Havelka, Ph.D.
9:30 - 12:00

Praktická část. Seznámení s vybranými typy

konstrukčních stavebnic, specifika jednotlivých setů,

dostupné didaktické materiály, výukový

software.

Mgr. Martin Havelka, Ph.D.
12:00 - 12:45Obědová pauza

12:45 - 16:00

Analýza možností využití vybraných konstrukčních stavebnic

v MŠ a ve výuce na primární škole. Náměty pro praktické

činnosti dětí. Praktická činnost se stavebnicemi.

Evaluace letní školy.

Mgr. Martin Havelka, Ph.D.