Muzikoterapie v mezinárodním kontextu

Ústav speciálněpedagogických studií ve spolupráci s Centrem celoživotního vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci právě otevírá tříleté studium muzikoterapie s názvem „Muzikoterapie v mezinárodním kontextu“.

 Je nám velkým potěšením, že do tohoto studia přijal pozvání významný počet vynikajících zahraničních i domácích lektorů, jejichž společná participace na takovémto druhu studia je unikátní nejen v České republice.

ZÁKLADNÍ INFORMACE A SEZNÁMENÍ S LEKTORY ZDE.

PŘIHLÁŠKA ZDE.